Årskurs 4-6

Engelska

Föregående tips Nästa tips

Starter – ordkunskap och förförståelse

Syfte

Eleverna får träna på att förklara ord “med egna ord”, lyssna och förstå, samt fundera på hur orden tillsammans bildar en historia.

Läraren reflekterar

En rolig övning som eleverna älskar. De tycker att det är roligt att gissa på ord och att förutspå handlingen resulterar i roliga och kreativa gissningar.

Före läsning – gissa ordet

Jag väljer ut ett ett 50-tal ord från en novell och skapar ordkort. Exempel ur novellen A shovel with my name on it av Steve Hamilton:

Jag delar in eleverna i mindre grupper (ca fyra elever) och varje grupp får en uppsättning av korten. En elev i taget drar ett kort och ska sedan förklara ordet för de andra utan att använda sig av ordet. Eleven försöker gestalta, exemplifiera och formulera sig med ord och försöker få de andra att förstå vilket ord som beskrivs. Den som gissar rätt behåller kortet och turen går vidare.

Före läsning – förutspå handlingen i novellen

Nu har alla elever stött på flera ord ur novellen. Eleverna kan tillsammans i grupperna sortera orden som de vill (t ex i ordklasser) och försöka sedan förutspå vad novellen handlar om, vem huvudperson är och var handlingen utspelar sig. Jag skriver upp gissningarna i punktform på tavlan för att eleverna ska kunna göra jämförelser och avgöra vilka antaganden som är mest sannolika.

Lgr 11 Förmåga

Förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter, formulera sig och kommunicera i tal.

Centralt innehåll*

Strategier för att uppfatta detaljer och sammanhang i talat språk och texter.

Kunskapskrav*

I muntlig och skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.

* årskurs 7-9

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy