Årskurs 1-3

Svenska/Svenska som andraspråk

Språkets struktur

Syfte

Att träna på ”Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter”.

Läraren reflekterar

Vi tittar på språkets struktur i en aktuell kontext, när det uppkommer i elevernas skrivande eller när vi läser en text. Vi tittar tillsammans på språkets detaljer: Hur många meningar? Finns det några frågor? Varför är texten indelad i stycken? Varför är där ett utropstecken? Jag upplever ofta att eleverna behöver extra träning med vissa saker så då satte jag ihop ett litet häfte för att träna på just dessa delar.

Metod

Vi sätter upp lektionens mål på tavlan innan vi startar lektionen. Detta för att synliggöra vad vi fokuserar på. Jag går igenom vad en mening är och hur den skrivs (stor bokstav och punkt), likaså med frågor och utrop. Använd medföljande häfte som ett underlag för gemensamma, parvisa eller enskilda övningar. Gör en del i taget.

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.

Centralt innehåll

Språkliga strukturer och normer. Grundläggande skrivregler, med gemener och versaler, de vanligaste skiljetecknen samt stavning av vanligt förekommande ord i elevnära texter.

Kriterier för bedömning av kunskaper

Eleven skriver enkla texter med läslig handstil och med digitala verktyg. I texterna använder eleven stor bokstav, punkt och frågetecken samt kan stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter. De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.

Kommentarer


Läs vår personuppgiftspolicy