Årskurs 1-3

Matematik

Spelet om area och multiplikation

Syfte

Syftet med spelet är att synliggöra olika areor eller produkter.

Läraren reflekterar

Ett spel som fungerar lika bra till ”Tema area” som till multiplikationsträning. Spelplan som PDF medföljer (längst ned på sidan).

Metod: Spelregler och elevexempel

Spelet om area
Elever lär sig area med tärningsspel

Lgr 11 Förmåga (kopplingar till årskurs 3)

Formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder, använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp, föra och följa matematiska resonemang.

Centralt innehåll

Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
Konstruktion av geometriska objekt.
Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd /…/ med vanliga nutida /…/ måttenheter.

Kunskapskrav

Eleven kan använda grundläggande geometriska begrepp /…/ för att beskriva geometriska objekts egenskaper /…/ och inbördes relationer.
Eleven kan även avbilda och, utifrån instruktioner, konstruera enkla geometriska objekt.
Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder /…/ och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster /…/ genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.

Kommentarer

Svar till Beatrice


Läs vår personuppgiftspolicy