Årskurs 1-3

Matematik

Föregående tips Nästa tips

Spelet om area och multiplikation

Syfte

Syftet med spelet är att synliggöra olika areor eller produkter.

Läraren reflekterar

Ett spel som fungerar lika bra till ”Tema area” som till multiplikationsträning. Spelplan som PDF medföljer (längst ned på sidan).

Metod: Spelregler och elevexempel

Spelet om area
Elever lär sig area med tärningsspel

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att formulera och lösa problem med hjälp av matematik och värdera valda strategier.
Förmåga att föra och följa matematiska resonemang.

Centralt innehåll*

Grundläggande geometriska tvådimensionella objekt samt objekten klot, kon, cylinder och rätblock. Egenskaper hos dessa objekt och deras inbördes relationer. Konstruktion av geometriska objekt.
Jämförelser och uppskattningar av storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.

Kriterier för bedömning av kunskaper

Eleven använder och beskriver geometriska mönster och mönster i talföljder. Dessutom använder eleven grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer. Eleven använder och ger exempel på enkla proportionella samband.

Eleven väljer och använder i huvudsak fungerande matematiska metoder för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredsställande säkerhet.

Eleven avbildar och, utifrån instruktioner, konstruerar enkla geometriska objekt. Eleven gör enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter.

* årskurs 1-3

Kommentarer


Läs vår personuppgiftspolicy