Årskurs 7-9

Svenska/Svenska som andraspråk

Föregående tips Nästa tips

Söktips på internet

Syfte

Att träna på att söka strategiskt och hitta det man letar efter.

Läraren reflekterar

Att välja rätt ord är avgörande för de träffar eleverna får. Därför är det viktigt att prata om sökstrategier och hur dessa styr urvalet.

Metod

Introducera ett söktips i taget. Låt eleverna testa att söka på ämnen som läraren bestämmer eller som klassen gemensamt samlar på tavlan. Jämför hur olika ordval och urval påverkar sökresultatet (till exempel med antal träffar, förstasidans träffar och vilka källorna är). Anslå knepen någonstans i klassrummet så att eleverna alltid kan få stöd i sitt letande.

Fler tips och tricks

Här finns ännu fler sökstrategier

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att söka information från olika källor och värdera dessa.

Centralt innehåll

Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

Betygskriterier

Eleven söker och väljer med god säkerhet information från olika källor och presenterar informationen på ett väl fungerande sätt, med egna formuleringar, ämnesrelaterat språk samt citat och källhänvisningar. Eleven för väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy