Årskurs 7-9

Svenska/Svenska som andraspråk

Slut på läsåret – Mariana Enriquez

Syfte

Har du hört talas om den argentinska författaren Mariana Enriquez? Jag har läst några av hennes noveller och jag gillar det jag läser. Jag upplever att flera av dem kan fungera att använda i skolsammanhang. Det finns mycket att diskutera både vad gäller form och innehåll. Den här utspelar sig dessutom i skolmiljö vilket gör att eleverna kan känna igen sig.

Läraren reflekterar

Några av hennes noveller klassar jag som skräcknoveller och eleverna brukar ju gilla skräck! Den här har titeln Slut på läsåret och återfinns i samlingen Det vi förlorade i elden (2017). Har man inte tillgång till novellsamlingen kan man hitta novellen på Norstedts hemsida (i fulltext). Till novellen har jag tagit fram några frågor som mina elever har fått arbeta med. Kanske passar frågorna också dig och dina elever? Om du använder novellen och frågorna får du gärna höra av dig och berätta hur det gick. Vad tyckte dina elever om Enriquez?

Metod – Frågor till novellen

 1. Vad tyckte du om texten? Beskriv din läsupplevelse.
 2. Vad handlar novellen om? Sammanfatta handlingen.
 3. När utspelar sig handlingen? Vilka tidsmarkörer finns? Ge exempel från novellen.
 4. Var utspelar sig novellen? Vilka platsmarkörer finns? Ge exempel från novellen.
 5. Vem/vilka handlar novellen om? Hur beskrivs de? Vad får du veta om dem?
 6. En novell kan inledas på olika sätt. Den kan exempelvis inledas
  a) in media res, alltså mitt i handlingen,
  b) kronologiskt, alltså börjar med dag 1, sen gå vidare till dag 2, och så vidare,
  c) med slutet.
  Hur inleds denna novell? Förklara och ge exempel från texten.
 7. Vilken är novellens vändpunkt, peripeti? Förklara hur du tänker.
 8. Novellen kan sägas ha ett öppet slut. Med “öppet slut” menas att läsaren själv får tänka sig en fortsättning. Man lämnas lite “mitt i” berättelsen. Vad tycker du om slutet i denna novell? Är det bra eller dåligt?
 9. Vad tror du kommer hända sen?
 10. Novellens titel är ”Slut på läsåret”. Varför tror du att novellen har fått denna titel?
 11. Är detta en skräckberättelse? Vad tycker du? Motivera ditt svar. Ge gärna exempel från novellen.

LGR 11 Förmåga

Formulera sig och kommunicera i tal och skrift. Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.

Centralt innehåll

Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsvillkor.

Kunskapskrav

Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse. Dessutom kan elever, utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.

Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.

Kommentarer


  Läs vår personuppgiftspolicy