Årskurs 1-3

Svenska/Svenska som andraspråk

Skrivuppgifter med börjor

Syfte

Skapa förutsättningar för elevernas skrivande – att uppmuntra viljan att berätta.

Läraren reflekterar

Ska man bli bra på att skriva behöver man skriva ofta och mycket. Ett relativt enkelt sätt att få igång elevernas skrivande är att använda så kallade börjor. Börjor går i korthet ut på att eleverna får en början på en berättelse som de skriver av. När de är klara med detta får sedan fortsätta handlingen och så småningom avsluta sin berättelse själva. Under mina år som lärare har jag upptäckt att börjor hjälper många elever att komma igång med skrivandet. De vet vad de ska göra och kan sätta igång direkt, vilket underlättar framför allt för de som kan ha svårt att starta på egen hand. När de väl börjat skriva brukar kreativiteten och fantasin sätta igång det fortsatta egna skrivandet. 

Metod

Det går att använda börjor på olika sätt. Antingen bestämmer läraren vilken början alla elever ska skriva eller så kan läraren förbereda flera stycken som läggs i en låda. Eleven har då möjlighet att välja – låta slumpen styra eller plocka den som känns mest inspirerande. Under bilden finns några börjor som min tidigare kollega Jaana har gjort.

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.

Centralt innehåll

Gemensamt och enskilt skrivande. Strategier för att skriva ord, meningar och olika typer av texter med anpassning till deras uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Kriterier för bedömning av kunskaper

Eleven skriver enkla texter med läslig handstil och med digitala verktyg. I texterna använder eleven stor bokstav, punkt och frågetecken samt kan stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter. De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.

Kommentarer


Läs vår personuppgiftspolicy