Årskurs 4-6

Svenska/Svenska som andraspråk

Föregående tips Nästa tips

Skriva ur olika perspektiv

Syfte – att byta (berättar)perspektiv

Att se, beskriva och skriva om ett skeende ur olika perspektiv.

Läraren reflekterar

”Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse” (Lgr 11, sid 5). En av skönlitteraturens stor förtjänster är att läsa om andra människor och utveckla förståelse och empati. Ett sätt att belysa det är att se och beskriva händelser ur olika perspektiv.

Metod

Jag inledde med att högläsa bilderboken ”En anka är bra att ha” som gav eleverna en bild av vad perspektivbyte är.  Här finns ett upplägg om Litteraturvetenskapliga begrepp i bilderböcker. Därefter visade jag några sekvensbilder från ”Der kleine Herr Jacob”. Vi pratade om ur vilka olika perspektiv vi skulle kunna skriva till bilden:

Sedan skrev vi tillsammans:

Till en ny bildserie funderade eleverna på vilka perspektiv som kunde intas och hur skeendet kunde beskrivas.

Eleverna skrev texter på egen hand:

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.

Centralt innehåll*

Gemensamt och enskilt skrivande. Strategier för att skriva ord, meningar och olika typer av texter med anpassning till deras uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Kriterier för bedömning av kunskaper*

Eleven skriver enkla texter med läslig handstil och med digitala verktyg. I texterna använder eleven stor bokstav, punkt och frågetecken samt kan stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter. De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.

* årskurs 1-3

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy