Årskurs 4-6

Svenska/Svenska som andraspråk

Föregående tips Nästa tips

Skriva till filmklipp – Skapa dramaturgi

Syfte

Eleverna får stöd av rörliga bilder för att komma igång med att gestalta, att beskriva detaljer och stämningar.

Läraren reflekterar

Genom att använda förebilder får eleverna bra förutsättningar att lyckas. Även de som inte brukar skriva så mycket får till det riktigt bra. En del elever har svårt att ”tänja” på det dramaturgiska flödet. Ofta går händelseförloppet alldeles för fort. Detta sätt uppmärksammar eleverna på hur en händelse kan beskrivas mer utförligt.

Metod och instruktion till eleverna

Gör exemplet med Bourne gemensamt med klassen. Se hela klippet en gång.

  • Samla elevernas iakttagelser i kronologisk ordning på tavlan. Vilka egenskaper, känslor eller tillstånd har noterats?
  • Starta om klippet och titta ca 15-20 sekunder, pausa!
  • Skriv en gemensam text om vad som händer i scenen. Tänk även på att beskriva egenskaper, känslor och tillstånd.
  • Starta klippet igen och se ca 15-20 sekunder.
  • Eleverna försöker nu på egen hand. Skriv några meningar i 2-3 minuter.
  • Starta om klippet och titta ca 15-20 sekunder, pausa!
  • Skriv några meningar i 2-3 minuter.
  • Upprepa stegen tills klippet är slut!

Tänk på att få med detaljer ur scenerna, framförallt var personen gör, tänker och säger. Uppmana eleverna att skriva så utförligt som möjligt (utan att det blir en uppradning av ovidkommande detaljer).

Exempel Bourne (klippets första 30 sekunder)

En polis avslöjar Jason: – Du i röd väska, stanna! Tankarna snurrar runt i huvudet samtidigt som hans blick observerar varje detalj i rummet. Två bevakade utgångar och en trappa upp – bästa flyktvägen. Vakterna i 50-årsåldern, förmodligen arbetat här i 25 år där det aldrig hänt något spännande. Trötta och väntar varje dag på signalen som innebär hemgång. De kommer inte att ta några risker. Två poliser i lokalen, prioritet ett. De slås ut först. Vakten går med bestämda steg fram mot honom. Metall slår mot metall när vakten sliter fram handbojorna. På ren instinkt attackerar Jason. I samma rörelse griper han tag i vaktens pistol och hotar vakterna vid utgångarna. De backar och när de lyfter blicken igen är Jason borta ur deras synfält.

Elevexempel på en inledning till The Shining (årskurs 7-9)

Jonny haltar sig fram genom de trånga korrioderna med yxan i högsta hugg. Wendy försöker springa, men benen känns som bly. I slow motion lyckas hon fly till badrummet. Hon tar tag i dörren, men orkar knappt stänga den. Oceaner av tid går och Jonny kommer allt närmare. Centimeter för centimeter glider dörren igen och precis när Jonny tar tag i handtaget vrider Wendy om låset. Tiden står stilla. Tystnaden gör ont i Wendys öron. Väntan! Händerna börjar skaka och hon fattar ett krampaktigt tag runt kniven. Varje gång hon andas ekar det i huvudet. Hennes ögon stirrar panikslaget på dörrhandtaget som sakta vrids om.
– Kom fram! Var du än är! viskar Jonny.

Gå vidare

Eleverna väljer valfri filmsekvens och skriver en kort text enligt stegen ovan. Bilda därefter smågrupper och låt eleverna läsa upp sina texter. Deltagarna får gissa film eller TV-serie!

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.
Förmåga att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.

Centralt innehåll*

Gemensamt och enskilt skrivande. Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar.

Betygskriterier*

Eleven skriver olika slags texter med god språklig variation, väl fungerande struktur och innehåll samt god anpassning till texttyp, syfte, mottagare och sammanhang. Eleven följer språkliga normer på ett väl fungerande sätt.

* årskurs 7-9

Kommentarer


Läs vår personuppgiftspolicy