Årskurs 4-6

Svenska/Svenska som andraspråk

Skriva serier

Syfte

Syftet är att berätta en historia med hjälp av ett fåtal bilder (6-12 bilder). Därför måste historien planeras noggrant och varje bild måste berätta sin del. Likt en serie fungerar pratbubblor och textrutor som ett förtydligande av bilderna och för berättelsen framåt.

Läraren reflekterar

Denna uppgift lämpar sig bra i mindre grupper (3-5 elever) och fungerar såväl som en språkutvecklande uppgift som samarbetsövning eller lära-känna-varandrauppgift. Som lärare kan det ibland vara mer intressant att följa hela processen, från idé till färdig produkt, än att enbart se slutresultatet.

Metod – Del 1

  • Hitta på en historia.
  • Dela upp den i scener (6-12 st).
  • Rita streckgubbar hur bilden ska se ut.
  • Skriv pratbubblor och textrutor till varje bild.

Del 2

  • Ta bilder!
  • Infoga bilder i lämpligt program (t ex powerpoint, keynote, word eller pages).
  • Infoga dialoger och textrutor. Tänk på att läsriktningen är vänster till höger, samt uppifrån och ned.
  • Sammanställ alla gruppers historier och publicera SERIETIDNINGEN!

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.

Centralt innehåll*

Gemensamt och enskilt skrivande. Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Betygskriterier* 

Eleven skriver olika slags texter med tydligt innehåll, väl fungerande struktur och god språklig variation. Eleven följer grundläggande regler för språkriktighet med god säkerhet.

* årskurs 4-6

Kommentarer


Läs vår personuppgiftspolicy