Årskurs 7-9

Svenska/Svenska som andraspråk

Skriva novell till Skriet

Syfte med bildpromenad kopplat till skrivande

Eleverna ska skriva mikronoveller (denna gång: max 75 ord) till Edward Munchs Skriet. Genom att först genomföra bildpromenader skapar vi ett gemensamt ordförråd då eleverna tillsammans sätter ord på det de ser. De tränas också i att leva sig in i bilder och andra miljöer, till exempel vad som inte syns på bilden.

Eleverna samlar på sig en massa härliga tankar, intryck och ord utifrån Skriet när de delar med sig av sina tankar med varandra. När eleverna har skapat sig en förförståelse och ett ordförråd till bilden är det dags att skriva en mikronovell till bilden.

Läraren reflekterar om bildpromenaden

För att komma igång med tankarna inför skrivandet fick de gå en bildpromenad i målningen. Idén har jag hämtat från Anne-Marie Körling som bland annat skriver om det i boken: Textsamtal och bildpromenader (2017). Eleverna hade Skriet framför sig på projektorduken och fick sedan frågor som de skulle fundera på.

Metod – Så gjorde vi

Jag delade ut frågorna en åt gången, de fick 1-2 minuter på sig att skriva ned sina tankar kring varje fråga. Till varje fråga hade jag skapat underrubriker för att ytterligare få igång deras tankar. Dessa fanns på projektorn intill målningen. Jag gav ett svar för varje fråga och visade med minst en mening hur jag tänkte. Eleverna antecknade sina tankar i form av ord och fraser. Efter varje fråga fick en eller flera elever dela tankar med klassen och eventuellt förklara hur de tänkt. Här finner du frågorna:

 • Vilka färger ser du?
  • Jag ser…
  • Bilden innehåller…
 • Vad ser du mer än färger?
  • Jag kan se…
  • Bilden visar…
 • Vad hör du?
  • Jag kan höra…
 • Vad känner du när du ser bilden?
  • Jag känner…
  • Bilden får mig att känna…
 • Får bilden dig att tänka på någon annan målning, text eller kanske film?
  • Bilden får mig att tänka på…
  • När jag ser bilden…

Innan eleverna skrev sina noveller fick de skriva ned en planering:

 • Vem ska novellen handla om?
 • Hur är personen? Vilken bakgrund har hen?
 • Vad ska hända med personen? Vilket problem har hen?
 • Hur ska novellen sluta?
 • Vilka fem ord från bildpromenaden ska du få med?

Eleverna skrev därefter fantastiska små noveller till Skriet. De tyckte det var svårt att hålla sig till max 75 ord, men det var en mycket bra träning i att skala bort onödiga småord. En del använde en checklista som stöd när de bearbetade texten. Listan finns som PDF längst ned.

Elevexempel

Skriva till bild av Jennie Rosén
Skriva till bild av Jennie Rosén
Kombinera bild och text av Jennie Rosén

Lgr 11 Förmåga

Formulera sig och kommunicera i tal och skrift, läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.

Centralt innehåll

Texter som kombinerar ord, bild och ljud, och deras språkliga och dramaturgiska komponenter. Hur uttrycken kan samspela med varandra. Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar.

Kunskapskrav

Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer. De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med komplex uppbyggnad.

Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.

Kommentarer


Läs vår personuppgiftspolicy