Årskurs 7-9

Svenska/Svenska som andraspråk

Skriva med grammatik som ingång – Stranden

Syfte

Använda ordklassers funktion och inslag av grammatik för att synliggöra och åstadkomma olika texter med samma innehåll. Går det ens?

Läraren reflekterar

Vissa uppgifter går nästan alltid hem hos eleverna. Det här är en sådan. Jag vet faktiskt inte varför den funkar så bra, men den har alltid gjort det. Kanske är det något som uppstår i spänningsfältet mellan kärlek och rädsla? Jag har använt den i minst tio olika klasser och i princip alla elever skriver mycket och gärna!

Metod – Bakgrund

Uppgiften ingår i ett större avsnitt om grammatik som föregås av bland annat En text med ordklasser – Till skolan och Konkreta substantiv – Till tandläkaren. Ibland använder jag uppgiften som ett övningsexempel för att eleverna ska få testa hur ordval och grammatik kan påverka en text, ibland används den som en avslutande uppgift för att eleverna ska få visa hur de kan använda grammatik för att uttrycka sig och förändra ett uttryck. Inslagen i de två versionerna nedan går att förändra baserat på vad undervisningen har handlat om.

Skrivuppgiften Stranden – Instruktioner till eleverna

Du ska nu skriva en historia. Handlingen i historien är densamma i båda versionerna och den är till viss del redan bestämd. Varje version bör vara ca ½ – 1 sida lång. Innehåll och ram för båda versionerna:

En historia om en person (1) som möter en annan (2) på stranden en höstdag. Den första personen (1) är kär i nr 2, men den andra (2) är rädd för något. Du bestämmer vad det är. Du får INTE använda dialog.

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:2013.10_nature_at_Yngern_lake.jpg

Stranden – Version 1: Skriv en text i presens förstaperson (jag-form: du är person 1) med så många konkreta substantiv som möjligt. Du ska också använda adjektiv som beskriver substantiven. Variera dessutom verben (du får inte använda samma verb två gånger). 

Stranden – Version 2: Skriv en text i preteritum förstaperson, men byt perspektiv och var person 2. Minska antalet konkreta substantiv och använd många abstrakta substantiv. Undvik adjektiv och använd istället för- och efterställda attribut.  Lägg till adverb som beskriver verben.

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.

Central innehåll

Språkliga strukturer och normer. Stavning, meningsbyggnad, styckeindelning och olika typer av textbindning. Ordklasser och satsdelar.

Betygskriterier

Eleven skriver olika slags texter med god språklig variation, väl fungerande struktur och innehåll samt god anpassning till texttyp, syfte, mottagare och sammanhang. Eleven följer språkliga normer på ett väl fungerande sätt.

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy