Årskurs 7-9

Svenska/Svenska som andraspråk

En text med ordklasser – Till skolan

Syfte

Samla olika sorters substantiv eller gestalta en känsla eller skapa förutsättningar för att skriva en måhända trivial, men beskrivande och målande, berättelse om vägen till skolan! Belysa substantivens och andra ordklassers betydelse!

Läraren reflekterar

Att använda det välkända kan vara ett fiffigt sätt att få igång alla elevers skrivande. Vägen till skolan känner ju alla elever till. Här blir det dessutom ett tillfälle att synliggöra ordklassernas funktion i en text.

Metod – Inför skrivandet

Jag uppmanar eleverna att blunda och föreställa sig färden eller promenaden hemifrån till skolan.

Eleverna antecknar allt som de kan se, höra, lukta och känna på sin väg till skolan. De skriver under 2-3 minuter. Därefter ska de göra motsvarande ordsamling för platserna skolgården, korridoren och klassrummet. Tid till förfogande: 2-3 minuter per plats. Dessa ordsamlingar kan jämföras med bordsgrannen och jag brukar samla elevernas exempel på tavlan:

Eleverna skriver sedan en liten beskrivning eller berättelse om sin färd till skolan. Instruktion till eleverna: Du skriver i förstaperson (jag) och i presens (nutid). Skriv från att du stänger dörren hemma till att du sätter dig ned på din plats i klassrummet. Du skriver i 8 minuter och ska vara på plats när tiden är ute!

Möjlighet att gå vidare

A) Byt berättarperspektiv till tredje person och tempus (preteritum). Eleverna får läsa varandras texter och jämföra: Vad händer med texten? Vad förändras?

B) Lägg till adjektiv och adverb. Eleverna läser varandras texter och jämför: Vad händer med texten? Vilken funktion har dessa ord?

C) Bygg ut substantiven till nominalfraser med för- och efterställda attribut. Bussen – Den gamla bussen – Den gamla bussen på andra sidan vägen. Vad händer med texten nu?

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.

Central innehåll*

Språkliga strukturer och normer. Stavning, meningsbyggnad, styckeindelning och olika typer av textbindning. Ordklasser och satsdelar.

Betygskriterier*

Eleven skriver olika slags texter med god språklig variation, väl fungerande struktur och innehåll samt god anpassning till texttyp, syfte, mottagare och sammanhang. Eleven följer språkliga normer på ett väl fungerande sätt.

* årskurs 7-9

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy