Årskurs 1-3

Svenska/Svenska som andraspråk

Skriv till en bild

Syfte

Uppmuntra och utveckla elevernas skrivande. Skrivmallar och bilder medföljer som PDF.

Läraren reflekterar

Enligt forskare inom skrivinlärning behöver eleverna skriva regelbundet. Ska vi i skolan lyckas med detta så måste förstås eleverna skriva i alla ämnen, inte bara i svenska. De behöver också skriva på många olika sätt och med olika syften. Därför behöver eleverna möta många olika sorters skrivaktiviteter. Det här är en av många. Stämningen har varit nästintill magisk under dessa skrivtillfällen. Eleverna älskar verkligen att skriva till fantasifulla bilder!

Metod

Jag använder dessa skrivmallar, som jag valt att kalla ”Skriv till en bild”, regelbundet. Vi börjar med att gemensamt titta på bilden  och eleverna får berätta vad de tror händer. Förslagen anslås på tavlan. Vi ”skrivpratar” olika förslag på inledning på texten som eleverna sedan kan kopiera, härma och inspireras av. Sedan får alla elever sätta igång med enskilt, tyst skrivande för hand.

Texterna kan därefter läsas upp, samlas i en särskild skrivmapp eller anslås på lämpligt ställe i klassrummet.

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.

Centralt innehåll

Texter som kombinerar ord och bild samt texter i digitala miljöer för barn.

Kriterier för bedömning av kunskaper

Eleven skriver enkla texter med läslig handstil och med digitala verktyg. I texterna använder eleven stor bokstav, punkt och frågetecken samt kan stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter. De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.

Kommentarer


Läs vår personuppgiftspolicy