Årskurs 4-6

Bild

Föregående tips Nästa tips

Skriv ditt namn med graffiti

Syfte

Kunna skriva sitt namn (stort på A3-papper) med graffiti.

Läraren reflekterar 

Eleverna (årskurs 6) älskade uppgiften och var väldigt engagerade. Det är ett bra upplägg för några 45-minuters lektioner. Vi avslutade med en fin utställning! 

Metod

Jag visar först några exempel på graffitibokstäver. Därefter hur man gör tjocka bokstäver och skugga i perspektiv. Här en WikiHow som visar eleverna hur man kan göra steg för steg. Här finns en kort instruktionsfilm (engelska).

Jag går vidare med hur man kan bygga upp bakgrunden på olika sätt (med tegelvägg och av andra material, samt helt eller delvis synlig). Eleven får fundera på var namnet ska stå (i vilken miljö).

Jag visar till sist vanliga symboler och former. Eleven funderar på vilka symboler som kan representera sin egen person.

Elevexempel

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att kommunicera med bilder för att uttrycka budskap.
F
örmåga att skapa bilder med olika tekniker, verktyg och material.

Central innehåll*

Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.

Betygskriterier*

Eleven framställer olika typer av bilder med väl genomarbetade uttrycksformer.
I bildarbetet använder eleven olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande sätt.
Utifrån syftet med bildarbetet och någon idé väljer eleven ett väl fungerande tillvägagångssätt. Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Eleven beskriver bilders innehåll och funktion på ett välutvecklat sätt.

* årskurs 4-6

Kommentarer


Läs vår personuppgiftspolicy