Årskurs 4-6

Bild

Skriv ditt namn med graffiti

Syfte

Skriva sitt namn (stort på A3-papper) med graffiti. Färglägga med färgpennor (akvarell) och svart tusch.

Läraren reflekterar 

Eleverna (årskurs 6) älskade uppgiften och var väldigt engagerade. Det är ett bra upplägg för några 45-minuters lektioner. Vi avslutade med en fin utställning! 

Metod

Jag visar först några exempel på graffitibokstäver. Därefter hur man gör tjocka bokstäver och skugga i perspektiv. Här en WikiHow som visar eleverna hur man kan göra steg för steg. Här finns en kort instruktionsfilm (engelska).

Jag går vidare med hur man kan bygga upp bakgrunden på olika sätt (med tegelvägg och av andra material, samt helt eller delvis synlig). Eleven får fundera på var namnet ska stå (i vilken miljö).

Jag visar till sist vanliga symboler och former. Eleven funderar på vilka symboler som kan representera sin egen person.

Elevexempel

Lgr 11 Förmåga (kopplingar till åk 6)

Kommunicera med bilder för att uttrycka budskap, skapa bilder med hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material, undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder.

Central innehåll

Framställning av berättande och informativa bilder.

Kunskapskrav

Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett välutvecklat bildspråk och väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår. I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt för att skapa olika uttryck. Dessutom kombinerar eleven några olika bildelement på ett väl fungerande sätt.

Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla egna idéer genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial. Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt. Dessutom kan eleven presentera sina bilder med god anpassning till syfte och sammanhang.

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy