Årskurs 7-9

Svenska/Svenska som andraspråk

Skapa reklamfilm

Syfte

Träna på att förhålla sig kritisk till reklam, formulera ett säljande budskap genom att kombinera bilder och texter, samt anpassa språket efter en mottagare.

Läraren reflekterar

Ett kreativt och roligt projekt som jag har testat i flera olika varianter, både längre och kortare. Tidigare fick eleverna dubbelt så lång tid på sig, men jag har för varje år som gått kortat ned tiden. Det blir effektivare och resultatet många gånger bättre (konstigt nog). Så jag har gått från ca tio lektioner (fem till förarbete och fem till filmning/redigering) till dagens fem.

Förarbete

Vi startar upp med att titta på reklamfilmer och försöker gemensamt identifiera målgrupper, säljargument, med vilka känslor avsändaren försöker kränga på oss produkten och vilka ord som förekommer i filmen. Eleverna kan självklart vara med och föreslå några filmer. De har säkert favoriter! Vi tittar på några reklamfilmer (en i taget), till exempel: ICA VOLVO IPHONE H&M MCDONALDS IPREN. Därefter får eleverna enskilt, parvis och till sist i helklass redogöra för sina tankar om varje reklamfilm. Dela ut ett observationsschema som stöd eller skriv upp på tavlan:

Uppgiften – Skapa en egen produkt och skriv manus

Därefter ska eleverna i mindre grupper skapa en produkt (vara eller tjänst), bestämma målgrupp och säljargument, skriva manus (grovplanering och fokus på vilka ord/vilket språk som ska användas), filma (en kort film om ca en minut) och slutligen redigera. Så här kan det se ut steg för steg:

  1. Komma på en unik vara eller tjänst,
  2. bestämma en målgrupp
  3. och formulera säljande argument, samt vilka känslor och/eller värden produkten ska förknippas med.
  4. Skriv manus (handling, vilket språk och vilka texter  som ska användas),
  5. testa idé, manus och språk på några klasskamrater (få respons och bearbeta),
  6. filma
  7. och redigera!

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.
Förmåga att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.

Centralt innehåll*

Gemensamt och enskilt skrivande. Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar.

Betygskriterier*

Eleven skriver olika slags texter med god språklig variation, väl fungerande struktur och innehåll samt god anpassning till texttyp, syfte, mottagare och sammanhang. Eleven följer språkliga normer på ett väl fungerande sätt.

* årskurs 7-9

Kommentarer


Läs vår personuppgiftspolicy