Årskurs 1-3

Svenska/Svenska som andraspråk

Samtala om ett ord

Syfte

Att uppmuntra och stimulera elevernas intresse för ord genom att uppmärksamma att ord kan betyda lite olika saker beroende på sammanhang och situation.

Läraren reflekterar

Det här brukar bli en rolig och språkkreativ stund. Eleverna tänker och samtalar gärna och länge. Ganska ofta når eleverna insikter genom dessa ordsamtal. De gemensamma samtalen skapar också bra förutsättningar när eleverna ska skriva – de har lätt att komma igång!

Metod

Jag väljer ofta ord som är abstrakta och rymmer mycket, exempelvis kunskap, glädje, trygghet, vänskap, respekt, ilska och kärlek. Jag börjar med att skriva ordet på tavlan. Eleverna får tänka en stund vad de associerar med ordet. Därefter pratar de med varandra i par eller mindre grupper. Vi samlar elevernas tankar om ordet i en tankekarta:

Samtala om ett ord - vilka associationer gör eleverna på lågstadiet - om kärlek

I nästa steg får eleverna skriva sina tankar om ordet. De får såklart hämta inspiration och idéer från klasskamraterna. Eleverna skriver fritt i sin skrivbok. Här har en elev precis kommit igång med sitt skrivande:

Lgr 11 Förmåga

Formulera sig och kommunicera i tal och skrift.

Centralt innehåll

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Kunskapskrav

Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator. I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy