Årskurs 7-9

Svenska/Svenska som andraspråk

Föregående tips Nästa tips

Samtala om bokens karaktärer efter en omröstning

Syfte

Låta eleverna träda in i bokens värld och därefter kliva tillbaka med en kompis från texten.

Läraren reflekterar

En aktivitet som skapar en sorts närhet och värme till texten. Den är enkel och går ganska snabbt att genomföra. Den triggar elevens förmåga att skapa inre bilder och föreställningar.

Metod

Välj ut några av karaktärerna som har förekommit i texten. Skapa några frågor om karaktärerna som eleverna får svara på, till exempel:

En omröstning om karaktärerna i Mumindalen - Ett samtalsunderlag till boksamtal om huvudpersonerna i texten

Resultat ovan är mina elevers uttryck efter läsningen av Trollkarlens hatt (Tove Jansson). Jag visar eleverna resultatet av omröstningen och de inleder ett samtal i mindre grupper om resultatet och hur de själva har röstat. Om aktiviteten går hem kan man fortsätta med att eleverna tillbringar en dag tillsammans med en karaktär ur boken: Ta med bokens karaktärer hem.

Lgr 11 Förmåga

Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften. Formulera sig och kommunicera i tal och skrift.

Centralt innehåll*

Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människor upplevelser och erfarenheter.

Kunskapskrav*

Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med mycket gott flyt genom att att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt. Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett välutvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.

* årskurs 4-6

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy