Årskurs 4-6

Svenska/Svenska som andraspråk

Ta med bokens karaktär hem

Syfte – Att vara med bokens karaktär

Eleverna ska kunna leva sin in i och förstå andra människors situation.

Läraren reflekterar om pappfigurerna

Elev som undrar: Fredrik, det här är den konstigaste läxan jag någonsin fått! Varför ska vi göra det här? Jag svarade: För att du ska få göra en god gärning för en annan människa. Eleven: Jaha, då fattar jag! Då vet jag vad jag ska göra. Två dagar senare kom eleverna med foton av genomtänkta, roliga och kreativa aktiviteter!

Metod

Uppgiften är tvådelad. Den första kan genomföras som en läxa. Eleverna får välja en liten pappfigur, ca 20 centimeter hög, antingen Steffi eller Nelli ur En ö i havet. Eleverna tar med figuren hem och dokumenterar vad de gör tillsammans en dag efter skolan. (Bilden nedan är ett collage och kan skapas med Alfafunktionen i Pages eller en lassofunktion i Word, samt en gratisikon). Bilderna finns längst ned för utskrift som PDF. Den andra delen av uppgiften, skrivandet, genomförs i skolan.

Uppgiften DEL 1

Jag berättar om uppgiften och förutsättningarna: Steffi och Nelli har haft det tufft på olika sätt och delar av sin “resa”. Välj vem du vill göra något med för att göra hennes liv lite bättre? Det kan vara din favoritpromenad, ett besök på ett evenemang eller att gå till en trevlig plats. Du väljer något som du tycker om och dessutom tror att Steffi eller Nelli skulle uppskatta!

Sammanhanget: Steffi eller Nelli är hemma hos dig en dag efter skolan fram till kvällen. Vad hittar ni på? Var är ni? Går eller åker ni någonstans? Vilka träffar ni? Vad pratar ni om?

Ta ett foto av figuren, sammanhanget och gärna dig själv (ej nödvändigt) med antingen Photo Booth eller mobilkameran. Antal bilder: 1-3

Ta med karaktären hem - En ö i havet - Av Fredrik Sandström

Uppgiften DEL 2

Du skriver i “dagboksform” och har därför fria händer att utforma texten som du vill. Två vanliga kännetecken är dock återberättandet (i kronologisk ordning) och vilka tankar/känslor som är förknippade med det som du skriver om. Infoga bilden i ditt dokument eller klistra in bilden i ditt skrivhäfte. Skriv under rubriken När Steffi/Nelli var hemma hos mig (och en datering… ex 20/10 2018)

Du kan skriva om:

DEL 2A: Berätta om er dag tillsammans. Du kan börja med: Idag efter skolan följde X med mig hem. Vi började med att…

DEL 2B: Nu ska du försöka föreställa dig dagen ur Steffis/Nellis perspektiv. Vad tror du att hon tyckte, tänkte och kände? Vad var roligt, tråkigt, konstigt, igenkännande, nytt, gammalt? Du kan börja så här: Jag tror att … tyckte … var roligast. Hon berättade att hon hade gjort det förut och … Jag såg att hon blev ledsen när… Jag tror att hon kom att tänka på sina föräldrar…

DEL 2C: Vad i boken får dig att tro att Steffi/Nelli uppskattar din aktivitet? Hur tänkte du när du valde (utifrån det du vet om karaktärerna)? Finns det liknande exempel i boken?

DEL 2D: Nu ska du blicka både framåt och inåt. Kommer ni att träffas fler gånger? Vad gör ni nästa gång ni ses i så fall? Varför då? Om ni inte ska ses igen, vad kan det bero på? På vilket sätt är ni lika och olika?

Lgr 11 Förmåga (årskurs 6)

Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften. Formulera sig och kommunicera i tal och skrift.

Centralt innehåll

Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna. Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.

Kunskapskrav

Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med mycket gott flyt genom att att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt. Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett välutvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy