Årskurs 1-3

Svenska/Svenska som andraspråk

Föregående tips Nästa tips

Samtala om bokens karaktärer efter en omröstning

Syfte

Låta eleverna träda in i bokens värld och därefter kliva tillbaka med en kompis från texten.

Läraren reflekterar

En aktivitet som skapar en sorts närhet och värme till texten. Den är enkel och går ganska snabbt att genomföra. Den triggar elevens förmåga att skapa inre bilder och föreställningar.

Metod

Välj ut några av karaktärerna som har förekommit i texten. Skapa några frågor om karaktärerna som eleverna får svara på, till exempel:

En omröstning om karaktärerna i Mumindalen - Ett samtalsunderlag till boksamtal om huvudpersonerna i texten

Resultat ovan är mina elevers uttryck efter läsningen av Trollkarlens hatt (Tove Jansson). Jag visar eleverna resultatet av omröstningen och de inleder ett samtal i mindre grupper om resultatet och hur de själva har röstat. Om aktiviteten går hem kan man fortsätta med att eleverna tillbringar en dag tillsammans med en karaktär ur boken: Ta med bokens karaktärer hem.

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.

Centralt innehåll*

Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Epik, lyrik och dramatik. Texter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.

Betygskriterier*

Eleven läser skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt och visar mycket god läsförståelse. Dessutom sammanfattar eleven olika texter med mycket god säkerhet. Eleven för välutvecklade resonemang om innehållet i olika texter. Eleven visar också mycket goda kunskaper om skönlitteratur och de sammanhang som olika verk har tillkommit i.

Eleven samtalar om och diskuterar varierande ämnen på ett sätt som utvecklar samtalen och diskussionerna väl. Eleven framför åsikter med väl underbyggda argument. Dessutom förbereder och genomför eleven muntliga framställningar med väl fungerande struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.

* årskurs 7-9

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy