Årskurs 4-6

Undervisning

Föregående tips Nästa tips

Samtala med alla i klassen

Syfte

Skapa förutsättningar så att eleverna pratar med ALLA i klassen.

Läraren reflekterar – Bakgrund

I en del grupper behöver man inte bestämma eller ens säga att eleverna ska försöka prata med alla – det bara händer ändå! Men i andra grupper är det svårare att utan yttre påverkan få eleverna att samtala med alla. Tvärtom kan det vara så att eleverna bara pratar med ett fåtal. Därför brukar jag då och då göra ”spelscheman” där eleverna i olika omgångar samtalar med en bestämd samtalspartner (på givna platser i klassrummet för att det inte ska bli kaos).

Det brukar efter några trevande omgångar fungera riktigt bra. Eleverna blir varma i kläderna och uppskattar ofta att de får möjlighet att samtala med någon som de annars inte brukar prata med. Det går förstås lika bra att använda indelningen om/när eleverna ska presentera något för varandra eller läsa tillsammans i par.

Metod

Medan eleverna förbereder sina samtalsunderlag går jag in på tabeller.nu och Lottning av spelschema. Så här funkar det:

STEG 1: Skriv in antalet elever som ska delta, välj 1 omgång och klicka på OK.
STEG 2: Skriv in elevernas namn – bekräfta med OK.
STEG 3: Delge eleverna sina samtalspartners (omgång för omgång). Bestäm var i rummet paren ska mötas.

skapa samtal med alla i klassen

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.

Centralt innehåll*

Olika former av samtal. Att delta aktivt, uttrycka känslor, tankar och kunskaper, lyssna, ställa frågor och föra resonemang, samt formulera och bemöta argument.

Betygskriterier*

Eleven samtalar om och diskuterar varierande ämnen på ett sätt som utvecklar samtalen och diskussionerna väl. Eleven framför åsikter med väl underbyggda argument. Dessutom förbereder och genomför eleven muntliga framställningar med väl fungerande struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.

* svenska, årskurs 7-9

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy