Årskurs 7-9

Slöjd

Föregående tips Nästa tips

Salt och peppar – garanterat spillfritt!

Syfte

Att ge eleverna en uppgift som är handlar om att behärska olika verktyg och att följa en instruktion.

Läraren reflekterar

Uppgiften innehåller många moment. Därför blir den både rolig och inspirerande! Det är också en bra uppgift för mig som lärare då jag kan följa elevens hela process, från tanke, skiss, planering, hantverk och färdig produkt.

Metod

Genom att eleven tittar på filmen och får en grundinstruktion kan eleven vara förberedd på eventuella svårigheter under arbetsprocessen. Därefter kan eleven planera hur arbetet ska struktureras, i vilken ordning allt ska göras. Detta kan dokumenteras, steg för steg.

Arbetsuppgift (se filmen)

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga verktyg och hantverkstekniker.

Centralt innehåll

Verktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

Betygskriterier

Eleven formger och framställer slöjdföremål på ett väl genomarbetat sätt. I slöjdarbetet använder eleven verktyg på ett säkert och ändamålsenligt sätt med precision.
Eleven utvecklar i stor utsträckning idéer med utgångspunkt i inspirationskällor och prövar och omprövarsystematiskt hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.

Kommentarer


Läs vår personuppgiftspolicy