Årskurs 7-9

Slöjd

Salt och peppar – garanterat spillfritt!

Syfte

Att ge eleverna en uppgift som är handlar om att behärska olika verktyg och att följa en instruktion.

Läraren reflekterar

Uppgiften innehåller många moment. Därför blir den både rolig och inspirerande! Det är också en bra uppgift för mig som lärare då jag kan följa elevens hela process, från tanke, skiss, planering, hantverk och färdig produkt.

Metod

Genom att eleven tittar på filmen och får en grundinstruktion kan eleven vara förberedd på eventuella svårigheter under arbetsprocessen. Därefter kan eleven planera hur arbetet ska struktureras, i vilken ordning allt ska göras. Detta kan dokumenteras, steg för steg.

Arbetsuppgift (se filmen)

Lgr 11 Förmåga

Formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker.

Centralt innehåll

Handverktyg, redskap och maskiner hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

Kunskapskrav

Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och egna initiativ. I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett ändamålsenligt sätt med precision.

Kommentarer


Läs vår personuppgiftspolicy