Årskurs 7-9

Engelska

Så ska det låta – att översätta engelska låtar

Syfte

Lektionen går ut på att översätta engelska låtar till svenska. Således lär sig eleverna uttryck ur sånger och tolkar dessutom texter.

Läraren reflekterar

Tävlingar är kul och eleverna ”glömmer bort” att de lär sig! Dessutom är uppgiften utmanande och språkligt kreativ.

Metod

Lektionen lämpar sig att genomföra parvis, men även i såväl mindre som större grupper (halvklass). För att göra det lite svårare kan införande av ”klurigheter” i språket, till exempel olika nyanser, uppmuntras.

  • Eleverna översätter tilldelade låtar tillsammans i mindre grupper. Varje grupp har olika låtar.
  • Därefter läser grupperna (lagen) upp översättningarna för varandra.
  • De andra lagen gissar genom att skriva vilken låt det är! Laget meddelar spelledaren när de vill avge sitt svar. Poängsätt exempelvis på följande sätt: Gissa efter första raden – 5 poäng, första versen – 2 poäng, två verser – 1 poäng.

Alternativ variant: översätt svenska låtar till engelska.

Förslag på låtar (om eleverna har svårt att komma på egna)

Länkar till aktuella topplistor (för att få förslag på låtar):
http://www.hitlistan.se
http://sverigesradio.se/sida/topplista
http://www.rixfm.se

Lgr22 Syfte 

Utveckla förståelse av engelska i tal och skrift.

Centralt innehåll 

Sånger och dikter.

Betygskriterier 

Eleven lyssnar samt förstår och tolkar på ett välgrundat och nyanserat sätt såväl helhet som detaljer i talat språk i måttligt tempo och i olika sammanhang. Eleven läser samt förstår och tolkar på ett välgrundat och nyanserat sätt såväl helhet som detaljer i lättillgängliga texter av olika slag.

Kommentarer


Läs vår personuppgiftspolicy