Årskurs 7-9

Engelska

Så ska det låta – att översätta engelska låtar

Syfte

Lektionen går ut på att översätta engelska låtar till svenska. Således lär sig eleverna uttryck ur sånger och tolkar dessutom texter.

Läraren reflekterar

Tävlingar är kul och eleverna ”glömmer bort” att de lär sig! Dessutom är uppgiften utmanande och språkligt kreativ.

Metod

Lektionen lämpar sig att genomföra parvis, men även i såväl mindre som större grupper (halvklass). För att göra det lite svårare kan införande av ”klurigheter” i språket, till exempel olika nyanser, uppmuntras.

  • Eleverna översätter tilldelade låtar tillsammans i mindre grupper. Varje grupp har olika låtar.
  • Därefter läser grupperna (lagen) upp översättningarna för varandra.
  • De andra lagen gissar genom att skriva vilken låt det är! Laget meddelar spelledaren när de vill avge sitt svar. Poängsätt exempelvis på följande sätt: Gissa efter första raden – 5 poäng, första versen – 2 poäng, två verser – 1 poäng.

Alternativ variant: översätt svenska låtar till engelska.

Förslag på låtar (om eleverna har svårt att komma på egna)

Länkar till aktuella topplistor (för att få förslag på låtar):
http://www.hitlistan.se
http://sverigesradio.se/sida/topplista
http://www.rixfm.se

Lgr 11 Förmåga 

Förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter.

Centralt innehåll 

Sånger och dikter.

Kunskapskrav 

Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska i måttligt tempo samt i lättillgängliga texter i olika genrer.

Kommentarer


Läs vår personuppgiftspolicy