Årskurs 4-6

Svenska/Svenska som andraspråk

Föregående tips Nästa tips

Så mycket bättre

Syfte

Tolka en text, bearbeta den och skapa en ny och alternativ version av den ursprungliga texten.

Läraren reflekterar

De flesta känner nog till tv-programmet Så mycket bättre som sänds en gång/år. Det hela går ut på artister tolkar varandras låtar och gör om dem så bra de kan. I tv-programmet behåller man till största del texten som den är och gör om allt det andra.

Metod och uppgift

Berätta om programmets idé. Visa något klipp från programmet, varför inte din egen favorittolkning? Berätta för eleverna är det är deras tur att göra tolkningar av andras texter. Eftersom det är en svenskuppgift så blir texten vårt fokus och det vi gör om.

Välj en text, precis vilken du vill och gör om den som du vill. Du kan till exempel:

  • Göra om en text till en annan genre (dikt till novell, sms till dikt, artikel till notis eller tvärtom. Det finns nog hur många exempel som helst)
  • Byta ut delar av en text för att förändra den. Det kan handla om till exempel värdeord, motsatsord, meningar eller hela stycken. Du kan också välja att möblera om i texten, ta bort eller lägga till.
  • Skriva en ny text med samma kärna. Hitta något i ursprungstexten och gör en ny text av det. Du kanske gillar handlingen i en novell, men vill byta ut personer och miljö. Du har kanske en känsla som du vill ta fasta på i en dikt eller sångtext och göra något av. Du hittar kanske en artikel i en tidning som får dig att skriva en novell eller en insändare.
  • Om du vill kan du också utgå från ett klipp på YouTube och skriva din text utifrån den.

När du har skrivit din text och bearbetat den så kommer del två av uppgiften, att reflektera:

Infoga en länk till texten du utgått från och berätta om ditt arbete.

  • Vad var det som gjorde att du valde just den här texten?
  • Vad ville du förändra?
  • Hur blev det? Vad gör att de två texterna hör ihop och vad skiljer dem åt?
  • Vad var lätt och vad var svårt?
  • Vad har du tränat på under processen?

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.
Förmåga att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.

Centralt innehåll

Disposition och redigering av texter med hjälp av digitala verktyg. Bearbetning av egna och gemensamma texter till innehåll och form. Att ge och ta emot respons på texter.

Betygskriterier

Projektets alla delar omfattar flera Betygskriterier och kan beroende på hur eleverna gå tillväga beröra olika delar.

Kommentarer


Läs vår personuppgiftspolicy