Årskurs 7-9

Samhällskunskap

Rika och fattiga länder – introduktion

Syfte

Att eleverna ska få en grundläggande kunskap om rika och fattiga länder.

Läraren reflekterar

Inledningsvis vill jag få igång elevernas tankar med frågor som: Varför är förutsättningarna så olika? Vad innebär det att leva i ett ”rikt” land? Vad kan konsekvenserna bli om du föds i ett ”fattigt” land? Att uppmuntra eleverna att reflektera över människors olika förutsättningar känns angeläget.

Metod och arbetsuppgifter

Vi börjar med att läsa om Fattigdom och Orsaker till fattigdom. På Landguiden finns statistik om världens olika länder.

Eleverna funderar enskilt en stund. De skriver ner minst två tankar/funderingar/frågor/saker som de reagerade på. Utifrån elevernas tankar och funderingar påbörjar vi en tankekarta tillsammans och skapar en förförståelse kring ämnet.

Eleverna funderar vidare parvis eller i mindre grupper:

  • Vad vet vi om rika och fattiga länder?
  • Vad tror vi påverkar ett lands rikedom/fattigdom?
  • Hur lever människor i rika respektive fattiga länder?
  • Vilka orsaker kan ni komma på till varför länder är rika/fattiga?
  • Vilka konsekvenser för detta med sig, både för landet och för den enskilda människan?

Vi använder oss av analysmodellen för att komplettera den påbörjade gemensamma tankekartan. Detta görs tillsammans i helklass. Eleverna antecknar och gör en egen modell.

LGR22 Syfte

Utveckla kunskaper om sociala, ekonomiska, politiska, rättsliga och mediala förhållanden och strukturer i samhället.
Förmåga att analysera samhällsfrågor ur olika perspektiv och kritiskt granska hur de framställs i olika källor.

Centralt innehåll*

Orsaker till och konsekvenser av en ojämlik fördelning av inkomster och förmögenheter mellan människor i Sverige och i olika delar av världen.

Betygskriterier*

Eleven visar mycket goda kunskaper om förhållanden och strukturer i samhället. Eleven beskriver komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer. Eleven för välutvecklade resonemang om hur individer och grupper kan påverka och påverkas av förhållanden och strukturer i samhället.

* Flera av uppgifterna korsar andra ämnen, till exempel geografi. Därför lämpar sig hela området väl till ett ämnesövergripande arbete.

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy