Årskurs 7-9

Samhällskunskap

Rika och fattiga länder – introduktion

Syfte

Att eleverna ska få en grundläggande kunskap om rika och fattiga länder.

Läraren reflekterar

Inledningsvis vill jag få igång elevernas tankar med frågor som: Varför är förutsättningarna så olika? Vad innebär det att leva i ett ”rikt” land? Vad kan konsekvenserna bli om du föds i ett ”fattigt” land? Att uppmuntra eleverna att reflektera över människors olika förutsättningar känns angeläget.

Metod och arbetsuppgifter

Vi börjar med att läsa om Fattigdom och Orsaker till fattigdom. På Landguiden finns statistik om världens olika länder.

Eleverna funderar enskilt en stund. De skriver ner minst två tankar/funderingar/frågor/saker som de reagerade på. Utifrån elevernas tankar och funderingar påbörjar vi en tankekarta tillsammans och skapar en förförståelse kring ämnet.

Eleverna funderar vidare parvis eller i mindre grupper:

  • Vad vet vi om rika och fattiga länder?
  • Vad tror vi påverkar ett lands rikedom/fattigdom?
  • Hur lever människor i rika respektive fattiga länder?
  • Vilka orsaker kan ni komma på till varför länder är rika/fattiga?
  • Vilka konsekvenser för detta med sig, både för landet och för den enskilda människan?

Vi använder oss av analysmodellen för att komplettera den påbörjade gemensamma tankekartan. Detta görs tillsammans i helklass. Eleverna antecknar och gör en egen modell.

LGR 11* Förmåga

Reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar. Analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv.

Centralt innehåll

Aktuella samhällsfrågor, hotbilder och konflikter i Sverige och världen.

Kunskapskrav

Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer. I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.

* Flera av uppgifterna korsar andra ämnen, till exempel geografi. Därför lämpar sig hela området väl till ett ämnesövergripande arbete.

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy