Årskurs 1-3

Matematik

Föregående tips Nästa tips

Ramsräkna 1-100

Syfte

Detta är en fortsättning på Ramsräkna 1-30. Lära sig ramsräkna ger eleverna förberedelse och förutsättning för att kunna arbeta med och förstå tal.

Läraren reflekterar

Det är viktigt att öva upp en god förmåga i ramsräkning. Eleverna återvänder också ofta till ramsräkning när de tycker att andra metoder känns äventyrliga. För några av eleverna blir det ett rabblande av tal som de inte har något begrepp om. Rabblandet har ändå ett värde. De hör till exempel tiotalen i rätt ordning och känner rytmen i ett återkommande mönster. Kopiera gärna en hundraruta så att eleverna har tillgång till var sin ruta. 

Metod

Räkneramsan kan övas korta stunder flera gånger i veckan. Den kan övas med hela klassen eller i små grupper. Sätt upp en tallinje/hundrabräda i klassrummet alternativt projicera en bild av en hundraruta under övningarna (10 tal på varje rad). Vid all ramsräkning pekar läraren samtidigt på tallinjen.

Aktiviteter

Räkneramsan upp till 100:

 • Peka på talen och räkna tillsammans från 1 till 10.
  Uppmuntra eleverna att betona just 10.
 • Fortsätt sedan till 20. Betona 20.
 • Fråga om någon kan läsa talet som står under 20 (dvs 30). Fortsätt neråt. Läs tillsammans varje 10-tal: 10, 20, 30, 40, 50.
 • Lägg till 60 och upprepa. Fortsätt på samma sätt tills ni når 100.

Låt en elev välja ett tal från tallinjen 1-100. Läs talet tillsammans och fortsätt räkna tills ni kommer till talet under. Om eleverna väljer 34 ramsräknar klassen från 34 till 44.

Arbeta på liknande sätt, men räkna neråt istället, till exempel från 83 till 73.

Fortsätt räkna över 100 – Räkneramsan upp till 120. Räkna upp tillsammans:

 • talen från 100 till 110
 • talen från 100 till 120
 • talen från 90 till 110
 • tiotalen från 10-120
 • talen från 90 till 110
 • talen från 95 till 115
 • talen från 98 till 118

Låt eleverna välja ett tal mellan 90 och 100. Läs talet tillsammans och fortsätt tills ni kommer till talet under.

Räkna neråt:

 • från talen 110 till 100
 • från talen 115 till 105
 • från talen 120 till 110

Räkna tillsammans:

 • från 100 till 110
 • från 100 till 120
 • från 90 till 110
 • från 120 till 130
 • från 130 till 140
 • från 140 till 150

Räkna tillsammans tiotalen från 10 till 150. Uppmuntra eleverna att räkna extra tydligt efter 100: ett hundra tio, ett hundra tjugo, ett hundra trettio, …

Välj ett tal mellan 101 och 110. Räkneramsan upp till 150.

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.

Centralt innehåll

Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen delas upp och används för att ange antal och ordning.

Kriterier för bedömning av kunskaper

Eleven väljer och använder i huvudsak fungerande matematiska metoder för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredsställande säkerhet. Eleven använder huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten.

Kommentarer


  Läs vår personuppgiftspolicy