Årskurs 1-3

Matematik

Ramsräkna 1-30

Syfte

Lära sig ramsräkna ger eleverna förberedelse och förutsättning för att kunna arbeta med och förstå tal.

Läraren reflekterar

Ramsräkning har visat sig ha samband med elevens senare framgångar i matematik. Det är därför viktigt att öva upp en god förmåga i ramsräkning. Eleverna återvänder också ofta till ramsräkning när de tycker att andra metoder känns äventyrliga.

Metod

Räkneramsan kan övas korta stunder flera gånger i veckan. Den kan övas med hela klassen eller i små grupper. Fördelen med att öva med hela klassen, då eleverna säger räkneorden tillsammans, är att de elever som är osäkra hör räkneorden och känner rytmen. De hänger med så gott de kan utan att känna sig utpekade. Fördelen med att öva i små grupper är att läraren snabbt kan upptäcka vad eleverna kan och anpassa övningarna efter deras kunskaper.

Sätt upp en tallinje/hundrabräda i klassrummet alternativt projicera en bild av en hundraruta under övningarna (10 tal på varje rad). Om eleverna är ovana kan det räcka med några tiotal, till exempel upp till 30. Vid all ramsräkning pekar läraren samtidigt på tallinjen.

Aktiviteter

Räkna och peka samtidigt på tallinjen

 • från 1 till 10
 • från 11 till 20
 • från 21 till 30
 • från 1-30

Räkna tillsammans med olika rytmer

 • viska/SÄG HÖGT
 • klappa händerna och säg talen i takt

från 1 till 20

 • Betona varannan: Ett TVÅ tre FYRA fem SEX…
 • Tvåskutt (2, 4, 6 osv)

från 1 till 21

 • Betona var tredje: Ett två TRE fyra fem SEX sju åtta NIO …
 • Hoppa treskutt (3, 6, 9 osv)

från 1 till 24

 • Betona var fjärde: Ett två tre FYRA fem sex sju ÅTTA nio tio elva TOLV …
 • Hoppa fyrskutt

från 1 till 30

 • Betona var femte: Ett två tre fyra FEM sex sju åtta nio TIO
 • Femskutt

Peka på talen och räkna tillsammans

 • från 6 till 10
 • från 16 till 20
 • från 26 till 30
 • från 4 till 8
 • från 14 till 18
 • från 24 till 28

Räkna tillsammans neråt

 • Börja på 5 och räkna neråt
 • Börja på 10 och räkna ner till 1
 • Upprepa övningen med andra tal under 10
 • Börja på 15 och räkna neråt
 • Upprepa övningen med början på andra tal under 15

Låt eleverna bestämma var på tallinjen ni ska börja. Eleven pekar och alla räknar tillsammans upp och/eller ned.

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.

Centralt innehåll

Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen delas upp och används för att ange antal och ordning.

Kriterier för bedömning av kunskaper

Eleven väljer och använder i huvudsak fungerande matematiska metoder för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredsställande säkerhet. Eleven använder huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten.

Kommentarer


  Läs vår personuppgiftspolicy