Årskurs 7-9

Engelska

Proverbs and Quotes – A start

Syfte

En förberedande uppstartslektion inför kommande lektioner där eleverna ska tolka ordspråk/citat. 

Läraren reflekterar

Jag vill låta eleverna arbeta med för dem angelägna och vardagsnära ordspråk och citat på ett sätt som ger både språklig utveckling och emotionell träning. Värdegrundsarbete inkluderat i engelskundervisningen på ett sätt som ökar förmågan till tolerans genom att skapa nyfikenhet inför att lära känna andra på flera plan. Skapa tillfällen att motverka fördomar och utanförskap och väcka elevernas intresse till att lära känna varandra på djupet. 

Att börja med

  1. Describe the difference between a quote and a proverb.
  2. Explain and understand the meaning of the words on the signs in the tree?
  3. Is it possible to translate the word ”känslomuskler” from Swedish to English? How would you explain it?

Tankar om frågorna ovan – stöd för läraren
A quotation is words said by a specific person. You can´t change the words and you have to write who it was that said them. ”Education is not learning of facts, but the training of the mind to think.” /Albert Einstein 
A proverb tends to sum up a wise idea (A piece of traditional wisdom). You reap what you sow. 
You can say that they both are concentrated wisdom in few sentences.

Read and think: Läs och tänk. Tänk noga på vad orden betyder för dig.
Understand and interpret: Förstå och tolka.
Explain, write and illustrate: Förklara, skriv och illustrera.
Talk: Tala och prata. Presentera, redovisa din tolkning och visa din illustration.
Listen: Lyssna på den som redovisar. På dem som talar. Lyssna aktivt och stötta den som redovisar genom ditt kroppsspråk och ditt ansiktsuttryck.
Learn: Lära sig. (Från de som redovisar. Bli berikad av andras fantasi, fler synsätt, erfarenheter, och tankegångar.
Discuss: Diskutera.
Connect: Förena.
Reflect: Reflektera. Vad har du lärt dig av att arbeta med det här ordspråket / citatet? Vad har du lärt dig av att lyssna till andras tolkningar och redovisningar?

Känslomuskler: Emotional skills. En av förmågorna man tränar då man arbetar med det här. Det finns kanske inte någon färdig översättning men du kan säkert förklara innebörden på ett bra sätt. Försök! Eftersom jag har hittat på det svenska ordet känslomuskler kanske du kan göra detsamma på engelska. Hitta på ett eget ord som gör att man förstår. Du får gärna göra en illustration till din förklaring.

Gå vidare

Tolka ordspråk, till exempel Don´t judge a book

Lgr 11

Formulera sig och kommunicera i tal och skrift.

Centralt innehåll

Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.

Kunskapskrav

I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleverna formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation. I muntlig och skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy