Årskurs 7-9

Engelska

Proverbs and Quotes – Don´t judge a book

Syfte och läraren reflekterar

Samtala, skriva och rita om ”Don´t judge a book by it´s cover. Learn to read every page” och genom det:

Uppmärksamma inre värden. Synliggöra att utsida och insida kan vara två olika saker. Väcka elevernas intresse för att lära känna varandra. Skapa tillfälle att motverka fördomar och utanförskap. Öka förmågan till tolerans genom att skapa nyfikenhet inför att lära känna andra på flera plan. 

Metod och arbetsgång 

 1. Skriv din tolkning av ordspråket och illustrera den. (Arbetar man med datorer: bifoga en bild som du tycker hör ihop med betydelsen eller som förstärker innehållet.)
 2. Tolkningarna görs enskilt, ingen talar om vad han eller hon tänker om betydelsen innan alla är klara med sin text och sin illustration.
 3. Redovisa din tolkning och visa din bild och berätta om den för övriga (de elever som vill).
 4. Lärarledd diskussion efter att alla redovisat.
 5. Reflektera. Vad har du lärt dig när du arbetat med just det här ordspråket/citatet?
 6. Fler reflekterande frågor: Vad har du lärt dig av att lyssna till de andras tolkningar? Kan du förbättra något när du tar dig an nästa ordspråk/citat?

Lärarledd del – Something to think about

Maybe you will be more curious about other people after working with this proverb? Curious about getting to know them on a deeper level and able to see their inner abilities, who they really are, instead of only for the things you can see on the outside or after a first impression? Maybe others will be more curious to really get to know you in the same way.
Is´nt that an exiting thought?

Talk and discuss

 • How should we treat each other? For the way we look, our clothes and things we do or for our characteristics, inner abilities, personality and feelings.
 • Do you think that bullying and to feel left out could reduce in daily life among people if we were to discuss this and really got to to know each other more for our thoughts and inner abilities? Explain why.

Remember
Take time to treat people like you want to be treated. See them in the same way you want them to see you. What you give is what you get in return and if we all contribute something good will come out of it. A better environment, with more tolerance for others.

More to do – go further with this

 • How can you really get to know a person? Maybe someone you normally wouldn’t socialize with. What kind of questions is good to ask in that situation? Make a list of questions and practice on each other. 
 • Write or talk about abilities that you think are important to have as a human being? For a teacher, parent, friend and yourself. 
 • Do you know of a similar quote – with the same meaning as Don’t judge a book by its cover. Learn to read every page – in swedish or another language? (till exempel Man ska inte döma hunden efter håren)

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att formulera sig och kommunicera på engelska i tal och skrift.

Centralt innehåll*

Åsikter, känslor, erfarenheter och framtidsplaner samt relationer och etiska frågor.

Betygskriterier*

I muntliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven med viss variation, tydligt och sammanhängande. Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation. I skriftliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven med viss variation, tydligt och sammanhängande. Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.

* årskurs 7-9

Kommentarer


  Läs vår personuppgiftspolicy