Årskurs 7-9

Bild

Föregående tips Nästa tips

Poster – Futurism

Syfte

Skapa en poster där bild och text samspelar och förstärker budskapet. Eleverna får lära sig mer om futurismen – faktablad som PDF längst ned.

Läraren reflekterar om information

Vi fortsätter att arbeta med samma principer som när vi arbetade med bokomslag. Här är ytterligare några saker att tänka på:

Informationshierarkin är viktig i en poster. Det mest relevanta informationen ska ha företräde i utrymmet. Gäller det en musikfestival så kommer berömda band få mer utrymme, medan mindre band samt tid och plats kommer efter. Gäller det ett politiskt budskap måste det viktigaste i budskapet formuleras.

Gränspunkten är samma sak som punkten i ett perspektiv. En prick där linjerna möts och försvinner. När du jobbar med bakgrunden på en poster kan det vara effektivt att lägga en gränspunkt bakom en viktig del av poster för att leda blicken mot din huvudsakliga bild.

Skapa en poster

Alternativ layout kan vara ovala former eller text som rör sig med bildens rörelse (kom ihåg marginalen). Med hjälp av ett stödraster (ett rutnät) kan man se om bilden har balans mellan sina olika delar.

Rätt balans i bilden

Metod och uppgifter – Futurismen

Futurismen hyllade maskinen. Futuristiska målningar framställde gestalter och föremål i rörelse. Läs mer om futurismen i bifogad PDF längst ned.

Eleverna ska göra en poster av exempelvis en människa, ett föremål eller en händelse eller något annat som är lämpligt i sammanhanget. Med fördel kan uppgiften kopplas till något aktuellt ämnesområde.

Att tänka på:

  • Rubriken ska vara enkel, lättläst och helst ej längre än en rad.
  • Bokstäver och text ska synas på långt avstånd
  • Vanlig lästext bör vara minst en cm (läsbart på cirka två meters håll).
  • Tänk på val av teckensnitt för läsbarhet.
  • Texten ska mest komplettera bilden (bilden måste stå för mycket av intrycket).
  • Hög kontrast mellan text och affischens färg är bra.

LGR 11 Förmåga (kopplingar till årskurs 9)

Skapa bilder med /…/ hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material.
Undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.

Centralt innehåll

Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.

Kunskapskrav

I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt och prövar och omprövar då systematiskt hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck. Dessutom kombinerar eleven former, färger och bildkompositioner på väl fungerande sätt. Dessutom kan eleven presentera sina bilder med god anpassning till syfte och sammanhang. Eleven kan också ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och visar då på komplexa samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy