Årskurs 7-9

Bild

Föregående tips Nästa tips

Rutförstoring

Syfte

Kopiera en bild och samtidigt förstora den, för hand.

Läraren reflekterar

På matten har treorna just avslutat ett kapitel som handlat om geometri. Det sista vi arbetade med var förstoring, förminskning och skala. Vi fortsatte på det temat idag på bilden med rutförstoringar. Ett enkelt exempel som visar eleverna att det finns kopplingar mellan olika ämnen.

Metod

En bild av Musse Pigg täckt av ett rutnät med 1×1 cm rutor skulle förstoras till det dubbla. Därför fick barnen börja med att skapa ett nytt rutnät med 2×2 cm rutor på ett blankt papper. Något som visade sig inte vara helt enkelt. Klurigt det där med raka linjer!

När väl rutnätet var på plats skulle Musse Pigg-bilden överföras. Genom att skapa ett system bland rutorna där vågräta rader betecknades med A B C … och lodräta rader med 1 2 3 … blev det lättare att hålla ordning på vilken ruta man arbetade med, exempelvis ruta D5. Genom att ta ruta för ruta och kopiera den/de linjer som fans i den kunde barnen ganska enkelt överföra och förstora bilden. Det tog en stund att komma igång, men sen gick det undan. Fotnot: Tyvärr visade det sig att vårt A4 inte räckte till hela bilden, men det blev rätt coolt ändå när den blev beskuren.

Arbetsprocessen

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att skapa bilder med olika tekniker, verktyg och material.

Centralt innehåll*

Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder och illustrationer till berättelser.

* årskurs 1-3

Kommentarer


Läs vår personuppgiftspolicy