Årskurs 1-3

Matematik

Positionssystemet med bilnummer

Syfte

Eleverna ska lära sig positionssystemet, siffrors värde, addera och subtrahera i talområdet upp till 1000.

Läraren reflekterar

Uppgiften går att göra delvis som en läxa – att samla bilnummer. Uppmuntra eleverna att samla tillsammans med någon i hemmet! Uppgifterna som följer kan eleverna göra i skolan. Det går såklart att göra hela uppgiften i skolan.

Metod

Eleverna samlar bilnummer, sorterar in och skriver dem under rätt hundratal:

Därefter kan eleverna gå vidare med ett antal uppgifter för att analysera talen i tabellen. Några exempel:

  • Färglägg det lägsta numret med röd penna. Vilket är det lägsta numret i klassen?
  • Färglägg det högsta numret med blå penna. Vem har hittat det högsta numret?
  • Stryk under alla udda bilnummer. Hur många udda och jämna nummer har klassen samlat?

Fler exempel som på bilden nedan finns i medföljande PDF.

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.

Centralt innehåll

Positionssystemet och hur det används för att beskriva naturliga tal.

Kriterier för bedömning av kunskaper

Eleven visar grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och använder dem med tillfredsställande säkerhet. Eleven ger även exempel på hur några begrepp relaterar till varandra. Eleven visar grundläggande kunskaper om naturliga tal och beskriver tals inbördes relation samt delar upp tal.

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy