Årskurs 4-6

Bild

Föregående tips Nästa tips

Popkonst – Porträtt

Syfte

Skapa popkonst med enkla medel.

Läraren reflekterar

Jag samlar på allt möjligt som kan vara bra att ha. Vi fick nya möbler till vår skola och jag tog tillvara på skivorna av wellpapp som låg mellan bänkar och stolar. De har stått och väntat på att bli använda. Den som spar, den har!

Förberedelser

Jag skar upp pappen så jag fick 40 st i A4 format.

Applicera färg och dra färgen över hela pappskivan med ett kontokort (eller liknande). Ett annat sätt är att dutta dit färgen med en svamp. Testa dig fram!

Till sist – klistra fast ett foto i svartvitt. Kopiera och förstora från skolkatalogen eller skriv ut en redigerad bild (denna i appen PiZap). Gör mönster där det passar. Om man vill kan man tejpa med textiltejp runt om på kanterna.

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att kommunicera med bilder för att uttrycka budskap.
Förmåga att skapa bilder med olika tekniker, verktyg och material.
Förmåga att analysera samtida och historiska bilders innehåll, uttryck och funktioner.

Central innehåll*

Bildframställning: Återanvändning och bearbetning av bilder, till exempel i kollage och bildmontage.
Tekniker, verktyg och material: Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i två- och tredimensionella bilder, till exempel linjer, färg och hur kombinationer av dessa kan användas i bildskapande arbete.
Bildanalys: Konst- och dokumentärbilder samt arkitektur från olika tider och kulturer.

Betygskriterier*

Eleven framställer olika typer av bilder med väl genomarbetade uttrycksformer.
I bildarbetet använder eleven olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande sätt.
Utifrån syftet med bildarbetet och någon idé väljer eleven ett väl fungerande tillvägagångssätt. Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Eleven beskriver bilders innehåll och funktion på ett välutvecklat sätt.

* årskurs 4-6

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy