Årskurs 4-6

Bild

Föregående tips Nästa tips

Popkonst – En katt

Syfte

Rita en katt (steg för steg) såsom Andy Warhol gjorde det!

Läraren reflekterar

Uppgiften är enkel att genomföra och även om eleverna får en given ram blir varje katt helt unik. Bilduppgiften kan ingå i ett större sammanhang, till exempel om ”Månadens konstnär” Andy Warhol eller generellt om popkonst.

Metod

Uppgiften ingår i ”Månadens konstnär” och jag berättar inledningsvis om Andy Warhol. Jag visar också hur han målade sina katter Sam. Jag visar eleverna hur de kan rita en katt i fyra steg. Därefter målar de katten i valfri färg och med valfria färger.

Måla en katt steg för steg

Elevexempel

Popart popkonst för lågstadiet rita en katt
Måla en katt popart popkonst för lågstadiet

Lgr 11 Förmåga (kopplingar till åk 6)

Kommunicera med bilder för att uttrycka budskap, skapa bilder med hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material, undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.

Central innehåll

Bildframställning:

  • Framställning av bilder.
  • Konst-, dokumentärbilder och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer, hur de är utformade och vilka budskap de förmedlar.

Kunskapskrav

Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett välutvecklat bildspråk och väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår. I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt för att skapa olika uttryck. Dessutom kombinerar eleven några olika bildelement på ett väl fungerande sätt.

Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla egna idéer genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial. Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy