Årskurs 7-9

Bild

Föregående tips Nästa tips

Popkonst – Coca Cola

Syfte

Att eleverna lär sig mer om olika konstarter, i detta fall Popkonst, och om ett par av de mest kända konstnärerna (Warhol och Lichtenstein) inom denna.

Läraren reflekterar

Eleverna gick igång på denna uppgift. De tyckte att det var härligt med en uppgift med ganska tydliga ramar och stor inre frihet. Effekten på väggen med alla konstverk samlade blev väldigt häftig!

Metod

Vi tittade på inspirationsmaterial (Andy Warhol art och Roy Lichtenstein art). Därefter hölls en kort genomgång om typiska inslag i Popkonst. Alla elever fick en bild med Coca-Cola-flaskor (medföljer som PDF i två olika storlekar). Eleverna arbetade först med blyerts när de gjorde olika mönster och därefter fylldes linjer och fält i med tusch. Alla bilder är sedan isatta i ramar gjorda av gamla kritkartonger. Eleverna skrev sedan en slutreflektion, lite om hur de gick tillväga och om slutresultatet, utifrån frågor som:

  • Vad gjorde du först, sedan, till slut?
  • Vilka kulörer (färger) valde du? Varför?
  • Har du arbetat med olika slags mönster? Isåfall, vilka?
  • Vad är du mest nöjd med i din bild? Varför?
  • Finns det något du är mindre nöjd med i din bild? Varför?
  • Vad tycker du popkonst som konstart? Varför?
  • Har du några tips till andra som ska jobba med popkonst?
Måla coca cola-flaskor som Andy Warhol
Popart som Andy Warhol

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att skapa bilder med olika tekniker, verktyg och material.

Centralt innehåll*

Samtida konst- och dokumentärbilder samt konst och arkitektur från olika tider och kulturer. Hur bilderna och verken är utformade och vilka budskap de förmedlar.

Betygskriterier*

Eleven framställer olika typer av bilder med väl genomarbetade uttrycksformer anpassade till syfte och sammanhang så att budskapet framgår.
I bildarbetet använder eleven olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande sätt och prövar och omprövar systematiskt hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
Eleven utvecklar i stor utsträckning idéer med utgångspunkt i inspirationskällor och andra uppslag. Utifrån syftet med bildarbetet väljer eleven ett väl fungerande tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val. Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.

* årskurs 7-9

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy