Årskurs 7-9

Bild

Föregående tips Nästa tips

Popkonst – Coca Cola

Syfte

Att eleverna lär sig mer om olika konstarter, i detta fall Popkonst, och om ett par av de mest kända konstnärerna (Warhol och Lichtenstein) inom denna.

Läraren reflekterar

Eleverna gick igång på denna uppgift. De tyckte att det var härligt med en uppgift med ganska tydliga ramar och stor inre frihet. Effekten på väggen med alla konstverk samlade blev väldigt häftig!

Metod

Vi tittade på inspirationsmaterial (Andy Warhol art och Roy Lichtenstein art). Därefter hölls en kort genomgång om typiska inslag i Popkonst. Alla elever fick en bild med Coca-Cola-flaskor (medföljer som PDF i två olika storlekar). Eleverna arbetade först med blyerts när de gjorde olika mönster och därefter fylldes linjer och fält i med tusch. Alla bilder är sedan isatta i ramar gjorda av gamla kritkartonger. Eleverna skrev sedan en slutreflektion, lite om hur de gick tillväga och om slutresultatet, utifrån frågor som:

  • Vad gjorde du först, sedan, till slut?
  • Vilka kulörer (färger) valde du? Varför?
  • Har du arbetat med olika slags mönster? Isåfall, vilka?
  • Vad är du mest nöjd med i din bild? Varför?
  • Finns det något du är mindre nöjd med i din bild? Varför?
  • Vad tycker du popkonst som konstart? Varför?
  • Har du några tips till andra som ska jobba med popkonst?
Måla coca cola-flaskor som Andy Warhol
Popart som Andy Warhol

Lgr 11 Förmåga

Skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material

Centralt innehåll

Samtida konst- och dokumentärbilder samt konstverk och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer i Sverige, Europa och övriga världen. Hur bilderna och verken är utformade och vilka budskap de förmedlar.

Kunskapskrav

Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett välutvecklat bildspråk och väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla egna idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Dessutom kan eleven presentera sina bilder med god anpassning till syfte och sammanhang.
Eleven kan också ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och visar då på komplexa samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy