Årskurs 7-9

Undervisning

Plugga glosor

Syfte

Eleverna får lära sig ett sätt att lära sig nya ord, till exempel i engelska och moderna språk.

Läraren reflekterar

Många elever vet inte riktigt hur de ska göra när de ”pluggar” och till exempel försöker lära sig nya ord. En del elever tittar bara på orden flera gånger och tror att det är en effektiv metod (det är det inte). Nedan några förslag där graden av aktivitet är högre än vid enbart tittande.

Metod – Sätt att lära sig nya ord

STEG 1: Börja med en överblick – Hur många glosor är det? Hur lång tid (antal dagar) har jag på mig? Hur kan jag dela upp gloslistan i mindre delar och träna på några ord i taget? Repetition är viktigt att tänka på och planera för! Se även Planera min vecka

STEG 2: Skriv ordets svenska betydelse och samma glosa tre gånger – läs orden och uttala dem högt. Gärna flera gånger och med inlevelse! Upprepa med alla ord som ingår i den utvalda delen. Tänk på att skriva de svenska orden i en spalt till vänster och glosorna i en spalt till höger.

STEG 3: Studera hur orden stavas. Knep för att komma ihåg kan vara att dela in ordet i stavelser, till exempel beau-ti-ful eller uttala varje bokstav i ordet på svenska: bea-uti-ful.

STEG 4: Förhör dig själv genom att hålla för glosorna på papperet så att bara de svenska orden syns. Kontrollera om du kan ordet och hur det stavas. Gör en markering för de ord som du är osäker på.

Plugga glosor - Förhör dig själv

STEG 5: Upprepa steg 2, 3 och 4 med de markerade orden (som du är osäker på). Förhör dig själv tills du kan även dessa ord!

STEG 6: Be någon förhöra dig.

Nästa pluggomgång (helst nästa dag)

STEG 7: Nästa gång du pluggar startar du med att repetera orden från förra gången (steg 4: förhör dig själv). Markera de ord som du är osäker på (så att du vet vilka du behöver träna mer på).

STEG 8: Gå igenom steg 2-6 med de nya orden.

Kommentarer


Läs vår personuppgiftspolicy