Årskurs 4-6

Undervisning

Föregående tips Nästa tips

Planera min vecka

Syfte

Skapa förutsättningar för att både lyckas i skolan och bli självständig – Planera för att hinna med både fritid och plugg. En enkel tabell, i tre olika format, medföljer som PDF längst ned.

Läraren reflekterar

Jag har märkt stor skillnad på de grupper av elever som jag hade förr och de jag har idag vad gäller deras autonomi. Det som jag länge har tagit för givet att eleverna fixar på egen hand gäller inte riktigt längre. Eleverna behöver lära sig att planera och organisera sina aktiviteter och sin tid. De behöver ofta dessutom stöd av vårdnadshavare – Hur kan skolan enkelt bistå med en struktur som kan fungera i vardagen?

Metod

Eleverna får några blad var att börja med. Om eleverna sedan önskar fler kan de plocka med sig från skolan, göra egna tabeller eller ladda ned digitalt från min planeringssida. Tanken är ju att eleverna ska göra detta på egen hand med (eller utan) stöd av vårdnadshavare.

STEG 1: Vi fyller gemensamt i de aktiviteter som är gemensamma för gruppen, till exempel inlämningar, läxor och prov (blå färg på bilden nedan).

STEG 2: Därefter får eleverna själva fylla i sådant som är individuellt, till exempel träningar, matcher, möten, planerade besök och så vidare (lila).

STEG 3: Sedan pratar vi om de skolrelaterade aktiviteterna och vad som är lämpligt att göra varje kväll – hur pluggandet ska fördelas och läggas upp. Tid som erfordras till varje del varierar såklart från elev till elev och därför får eleverna göra individuella uppskattningar (orange).

STEG 4: Utifrån uppgifternas karaktär, omfattning och andra åtaganden får eleverna sedan bestämma när de ska göra vad (röd).

STEG 5: Anslå på lämplig plats i hemmet, till exempel i köket, där alla kan se planeringen och fylla på/ändra vid behov.

Planera och organisera din vecka

Involvera vårdnadshavare

På ett föräldramöte kan vikten av studieteknik och planering vara en programpunkt. Berätta om stegen ovan och erbjud planeringsstödet.

Kommentarer


Läs vår personuppgiftspolicy