Årskurs 4-6

Undervisning

Föregående tips Nästa tips

Hur har du pluggat inför provet?

Syfte

Medvetandegöra eleverna om den egna insatsens betydelse.

Läraren reflekterar

Frågorna blir ett väldigt bra underlag för feedback och vid olika former av samtal, till exempel utvecklings- eller betygssamtal. Om eleverna har svarat på frågorna över tid går det också bra att blicka tillbaka för att se mönster, samband och eventuella förändringar.

Provets sista frågor

När jag har prov med eleverna brukar jag be dem att skriva en liten kommentar på slutet där de redogör för hur mycket tid de har lagt ner på att plugga inför provet och hur de har gått tillväga. Första gångerna kan frågorna vara lite mer preciserade:

  • Hur har du pluggat inför provet – Läst, skrivit anteckningar, sammanfattat, ställt frågor till texten, förhört dig själv, blivit förhörd, något annat?
  • Hur har du lagt upp pluggandet dag för dag? När började du plugga?
  • Ungefär hur mycket tid har du lagt ned totalt på pluggandet?

Sen räcker det ofta med:

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy