Årskurs 4-6

Bild

Föregående tips Nästa tips

Picassos gitarr

Syfte

Genom undervisningen ska eleverna få erfarenheter av visuell kultur där design och konst ingår. I undervisningen ska eleverna ges möjligheter att utveckla kunskaper om hur man  framställer och presenterar egna bilder med olika metoder, material och uttrycksformer. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om bilder i olika kulturer, både historiskt och i nutid. 

Läraren reflekterar

I kommentarmaterialet till Lgr11 kan man läsa följande:

Att återanvända bilder i det egna bildskapandet är ytterligare ett sätt att vidga utrym­met för bildframställningen. Det sker genom att ta tillvara redan framställda bilder, material och föremål och använda dem i nya sammanhang. Återanvändning är ett kreativt sätt att förhålla sig till existerande ting i sin omgivning även mer okonven­tionella sådana.

I uppgiften finns en utomordentlig möjlighet att låta eleverna utveckla sitt kreativa skapande och samtidigt lära sig om hur man kan återanvända material och bilder genom collage. Du får in konstnärer och konsthistoria på köpet. Försök gärna att samarbeta med musikläraren på skolan då de jobbar med gitarren som instrument.

Metod och uppgift

Jag inleder med att berätta något om Picasso. Vi tittar på detta klipp: PicassoEfter det har vi tittat på en presentation som handlar om vad collage är: Picassos gitarrerHär kan man se att Picasso har arbetat med collageliknande teknik i Mandolin and guitar.

Eleverna börjar med att göra ett collage till bakgrunden. Det gäller att plocka fram papper som man tycker passar ihop med mönster och färger. Jag har tagit fram tapetprover, dagstidning, servett och utskrifter på olika gratis mönster på webben. Sen är det bara att klippa, riva och klistra.

Själva gitarren är skuren från stora spillbitar från en kartong.  Gitarren kan tillverkas på musiklektionerna där man samtidigt kan lära sig strängarnas namn och alla övriga delar på instrumentet. Dekorera gitarren.

Jag har limmat fast gitarren på bakgrunden genom att jag först limmat små bitar av tjock papp/frigolit för att få ett djup i bilden.

Bilderna nedan i tur och ordning: Steg för steg, exempel och gitarrmall

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att kommunicera med bilder för att uttrycka budskap.
F
örmåga att skapa bilder med olika tekniker, verktyg och material.
Förmåga att analysera samtida och historiska bilders innehåll, uttryck och funktioner.

Central innehåll*

Bildframställning:

  • Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.
  • Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.
  • Återanvändning och bearbetning av bilder, till exempel i kollage och bildmontage

Redskap för bildframställning:

  • Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i två- och tredimensionella bilder, till exempel linjer, färg och hur kombinationer av dessa kan användas i bildskapande arbete.
  • Verktyg och material för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, arbete med rörlig bild och digital bildbehandling.

Bildanalys

  • Konst- och dokumentärbilder samt arkitektur från olika tider och kulturer.
  • Hur bilder påverkar och förmedlar budskap. Ord och begrepp för att kunna samtala om bilders innehåll, uttryck och funktioner.

Betygskriterier*

Eleven framställer olika typer av bilder med väl genomarbetade uttrycksformer.
I bildarbetet använder eleven olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande sätt.
Utifrån syftet med bildarbetet och någon idé väljer eleven ett väl fungerande tillvägagångssätt. Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Eleven beskriver bilders innehåll och funktion på ett välutvecklat sätt.

* årskurs 4-6

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy