Årskurs 4-6

Bild

Föregående tips Nästa tips

Pappersblommor av tidningar och knappar

Syfte

Skapa blommor med kunskaper om färglära och återbruk. Skapa något gemensamt i en klass/grupp.

Läraren reflekterar

Min plan var att börja med färglära och jag ville göra något extra kul. Då såg jag några fantastiska pappersblommor som en tjej i England hade gjort och delat med sig på Pinterest. Jag blev förälskad i tanken med att skapa en blomma med pappersblommor av gamla nyhetstidningar och använda knappar. Nu hänger elevernas fantastiska blomma på biblioteket i närheten av där de flesta eleverna bor.

Metod

Jag gjorde mallar i lite tjockare papper för att de skulle vara mer tåliga att rita av. Jag gjorde fyra olika storlekar och skrev på mallen vilken färg och hur många jag ville ha av varje blomma. Klassen delades in i sex olika grupper med varsin färg. Vi pratade om primära och sekundära färger och att de skulle ha hälften ljusa och hälften mörka med den färgen de arbetade med. Jag började med att visa hur de skulle rita av blommorna i tidningen och sedan hur de skulle måla.

När allt hade torkat skulle eleverna klippa ut varje blomma och sätta ihop dem med knapp och ståltråd. Blomman skrynklades lite så det blev liv i den.
Medan eleverna pysslade med detta gjorde jag den stora blomman som skulle kläs med deras målade blommor. Jag delade in varje kronblad i två delar, en ljus sida och en mörk sida.  Efterhand som elevernas blommor blev klara limmade jag fast dem med limpistol.

Den färdiga blomman

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att skapa bilder med olika tekniker, verktyg och material.

Central innehåll*

Återanvändning och bearbetning av bilder, till exempel i kollage och bildmontage.
Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i två- och tredimensionella bilder, till exempel linjer, färg och hur kombinationer av dessa kan användas i bildskapande arbete.

Betygskriterier*

Eleven framställer olika typer av bilder med väl genomarbetade uttrycksformer.
I bildarbetet använder eleven olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande sätt.
Utifrån syftet med bildarbetet och någon idé väljer eleven ett väl fungerande tillvägagångssätt. Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Eleven beskriver bilders innehåll och funktion på ett välutvecklat sätt.

* årskurs 4-6

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy