Årskurs 4-6

Undervisning

Föregående tips Nästa tips

Ordjakt

Syfte

Uppmärksamma eleverna på ord i ordet, delar av ord och hur bokstäver kan kombineras för att skapa helt nya ord.

Läraren reflekterar

Det är ett enkelt sätt att skapa intresse för ord och ordskapande. Eleverna tycker att det är roligt att leka med bokstäver! Idén går snabbt att omsätta till handling i andra ämnen än svenska, till exempel till olika områden i SO och NO.

Metod

Aktiviteten fungerar som inledning eller avslutning av dagen eller veckan. Välj ut ett aktuellt ord och laborera med det: Vilka andra ord går det att göra genom att kasta om bokstäverna i ordet till nya ord? Eleverna kan försöka enskilt, parvis och/eller i mindre grupper. Eleverna kan samla alla ord i en särskild bok så att det dessutom blir en dokumentation av läsårets alla ord.

Leta ord i ordet

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift.

Centralt innehåll*

Ord och begrepp för att på ett varierat sätt för att uttrycka känslor, kunskap och åsikter.

Kriterier för bedömning av kunskaper*

Eleven skriver enkla texter med läslig handstil och med digitala verktyg.

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy