Årskurs 4-6

Undervisning

Föregående tips Nästa tips

Ord och begrepp – Fråga, fråga, byt

Syfte

Att arbeta med begrepp är en viktig del i undervisningen, till exempel i olika arbetsområden i både NO och SO. Texterna som man arbetar med och går igenom är oftast långa och mycket fakta med svåra begrepp. Det är ofta som eleverna inte förstår ett kapitel på grund av att de inte har hört eller pratat om orden innan.

Lärarna reflekterar

När vi startar upp ett nytt område brukar vi oftast gå igenom olika begrepp som eleverna kommer att stöta på i texten som vi ska prata om den dagen. Att låta eleverna först läsa texten och markera eller skriva ner de ord som de inte förstår, är en annan jättebra utgångspunkt för en diskussion.  När vi arbetade med ämnesområdet om hur djur och växter anpassar sig till naturen, så fick eleverna arbeta med olika begrepp som vi hade förberett innan.

Metod

Vi går igenom begreppen och förklarar dem. Eleverna får repetera dem tillsammans (förhöra varandra) och sedan läste vi texterna. Eleverna fick sedan dessa begrepp i läxa till nästa vecka. Vid varje NO-tillfälle under veckan fick eleverna arbeta en stund med begreppen innan vi gick igenom de nya texterna. Ett sätt för att repetera begreppen genom att använda oss av ”fråga, fråga, byt” (Kooperativt lärande). Gör iordning smålappar med orden och förklaringar.

  1. Dela ut ett kort till varje elev.
  2. Eleverna går omkring i klassrummet och pratar med varandra (parvis).
  3. Eleverna säger vilket ord de har eller förklarar ordet och den andre förklarar ordets betydelse eller säger vilket ord som efterfrågas. Om båda kan förklara eller säger rätt ord byter de kort, om inte behåller de sina kort och går vidare till nästa klasskompis.

Fler uppslag med digitala verktyg finns här: Att arbete med begrepp

Träna elever inför läsning på svåra ord och begrepp

Kommentarer


Läs vår personuppgiftspolicy