Årskurs 4-6

Matematik

Föregående tips Nästa tips

Öppna utsagor – med nyckelpigor

Syfte

I samband med ett tema om insekter fick barnen klura på följande öppna matematiska uppgifter. Går att göra fristående (problemlösning). 

Läraren reflekterar

Innan barnen började arbeta pratade vi om skillnaden mellan 6*4 och 4 *6. Om vi efterfrågar hur många prickar nyckelpigorna har tillsammans blir det en viss skillnad på:

  • 6*4 (sex gånger multiplicerat med fyra) = sex nyckelpigor med fyra prickar vardera.
  • 4*6 (fyra gånger multiplicerat med sex) = fyra nyckelpigor med vardera sex prickar.

Metod, nyckelpigor och uppgift 1

Eleverna arbetade i par eller mindre grupp. Varje grupp fick en A4-sida med nyckelpigor (medföljer som PDF nedan i två olika storlekar) samt ett A3-papper att klistra upp de olika förslagen på.

Eleverna redovisar för varandra och läraren kan samla elevernas lösningar i en tabell för att synliggöra hur det går att lösa uppgiften på många olika sätt. Hur många fler sätt finns det? (se PDF längst ned – Lösningar)

Nyckelpigor problemlösning för lågstadiet

Uppgift 2

Elevexempel

Lgr 11 Förmåga (årskurs 1-3)

Formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder.

Centralt innehåll

Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.

Kunskapskrav 

Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy