Årskurs 4-6

Svenska/Svenska som andraspråk

Föregående tips Nästa tips

Omslagsanalys – Vi ser, hör och känner

Syfte

Få igång ett ökat läsintresse inför läsning.

Läraren reflekterar

Några elever behövde några startmeningar, men de flesta skrev på en gång med bilden och orden som tillräcklig inspiration. På tjugo minuter skapades härliga berättelser till omslaget. Jag älskar ljudet av pennor som skriver!

Metod

Eleverna fick några minuter på att sig att skriva sina tankar om omslaget. Eleverna funderade på vad de såg, vad de hörde och vad de kände. När eleverna hade skrivit sina ord i de tre kategorierna samlade vi klassens alla intryck på tavlan. Därefter fick de i uppgift att skriva en berättelse till omslaget med alla ord som stöd.

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.
Förmåga att läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.

Centralt innehåll*

Analys av texter med koppling till upphovsperson, tid och andra texter samt utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor.

Betygskriterier*

Eleven läser skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt och visar mycket god läsförståelse. Dessutom sammanfattar eleven olika texter med mycket god säkerhet. Eleven för välutvecklade resonemang om innehållet i olika texter. Eleven visar också mycket goda kunskaper om skönlitteratur och de sammanhang som olika verk har tillkommit i.

* årskurs 7-9

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy