Årskurs 7-9

Svenska/Svenska som andraspråk

Om könsroller 2 – Leksakskatalogen

Syfte

Genom att bläddra i och noggrant analysera leksakskataloger får eleverna fundera och diskutera kring frågor om genus och jämställdhet. Eleverna utvecklar samtidigt språket genom att tänka, samtala och lära av varandra.

Läraren reflekterar

Idén till lektionen kom efter att jag kört fast med diskussionerna om filmen Tusen gånger starkare (länk till lektionstips med diskussionsfrågor). Eleverna stannade vid att konstatera att det är vanligt att dela upp saker i tjej- och killsaker, utan att komma någonstans med orsakerna. Dags att bläddra i leksakskatalogen!

Inledning

Börja med att eleverna får bläddra fritt i katalogen du väljer, till exempel den här: http://www.br-leksaker.se. Eleverna får välja ut en favoritleksak de kommer ihåg och skriva några rader om den. Publicera på någon gemensam yta och låt eleverna berätta för varandra i klassen om sina leksaker. Roligt, nostalgiskt och ingången till nästa del av projektet.

Metod

Eleverna undersöker leksakskatalogen parvis. Eleverna kan göra stödanteckningar fortlöpande. Anteckningarna sammanställs i slutet av lektionen. Jag avslutade med att köra ”laget runt” och föra in elevsvaren i ett gemensamt klassdokument som sedan utgjorde grunden för analys och vidare samtal.

Arbetsuppgifter

Gå in på kategorin ”Dockor” eller liknande. Klicka på alla underrubriker. Gör stödanteckningar under arbetets gång. Fundera på:

 • Vilka färger dominerar på sidorna?
 • Vilka prylar finns med på bilderna (vid sidan av huvudprodukten)?
 • Vilket kön har dockorna?
 • Hur många pojkar/flickor förekommer på reklambilderna?

Gå in på kategorier som har med fordon att göra. Klicka in på underrubrikerna och fundera på:

 • Vilka färger dominerar på sidorna?
 • Vilka prylar finns med på bilderna (vid sidan av produkten)?
 • Vilket kön har figurerna?
 • Hur många pojkar/flickor förekommer på reklambilderna?

Att fundera vidare

När svaren sammanställs ser eleverna (kanske?) ett tydligt mönster. Det är vanligtvis stora skillnader på de olika kategorierna (dockor och fordon) vad gäller kläder, färger, kön, tillhörande utrustning och vilka aktiviteter som omgärdas av produkterna. Eleverna jobbar vidare:

 • Det är stora skillnader på de olika sidorna. Hur tror du att det påverkar barn, dig och föräldrar?
 • Fundera kring din egen uppväxt. Vad lekte du med? Vad lekte du absolut inte med?
 • Hur har du blivit påverkad i din uppväxt vad gäller kläder, leksaker, aktiviteter?

För in eleverna på ett resonemang ”utanför” leksakskatalogen, det vill säga vad sidorna förmedlar för värden (tjejer ska ta hand om och vårda hem och familj, killar ska var tuffa och aktiva). Eleverna funderar på:

 • Om du tänker på yrkesval, hur kan leksakskatalogen påverka barn i någon riktning?
 • Om du tänker på familjestruktur, hur kan leksakskatalogen påverka flickor och pojkar?
 • Spelar den bild media ofta visar av könen någon roll vad gäller möjligheter, hinder och val i livet?

del 3 får eleverna undersöka hur det ser ut i H&M-katalogen.

Lgr 11 Förmåga

Förmulera sig i tal och skrift (sv), reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar, uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv (sh).

Centralt innehåll

Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts (sv).
Olika slags medier /…/ Hur individer och grupper framställs, till exempel utifrån kön och etnicitet (sh).

Kunskapskrav

Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt för för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem (sv).
Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer (sh).

Kommentarer

Svar till Fredrik Sandström


Läs vår personuppgiftspolicy