Årskurs 1-3

Svenska/Svenska som andraspråk

Föregående tips Nästa tips

Nya ord på väggen

Syfte

Lyfta fram och synliggöra ord som är aktuella.

Läraren reflekterar

Orden hämtade från Nyordslistan, men det går lika bra att skriva ut ord från ett aktuellt ämnesområde. Planscherna ska gå snabbt att göra och samtidigt vara tydliga.

Metod – Exempel

Vi gjorde en del aktiviteter kring Nyordslistan och några av orden intresserade eleverna lite mer än andra. Dessa anslås på väggen. Då kan eleverna fundera på orden när de vill, samt återkomma och koppla dem till andra saker i undervisningen under läsåret. De tillägnar sig nya ord.

Några ord finns som PDF längst ned och en redigerbar fil finns här.

Nya ord hängs upp på väggen

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.

Centralt innehåll*

Ord och begrepp för att på ett varierat sätt uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

Betygskriterier*

Eleven skriver olika slags texter med god språklig variation, väl fungerande struktur och innehåll samt god anpassning till texttyp, syfte, mottagare och sammanhang. Eleven följer språkliga normer på ett väl fungerande sätt.

* årskurs 7-9

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy