Årskurs 7-9

Svenska/Svenska som andraspråk

Föregående tips Nästa tips

Naturen som en spegel – Skriv som Tove Jansson

Syfte

Att utveckla sitt skrivande med bildspråk.

Läraren reflekterar om kortskriva

I samband med läsning kortskriver mina elever ofta. Det kan vara olika former av skrivande: beskrivande, reflekterande, frågande, argumenterande eller som i detta exempel berättande. Eleverna skrev fyra minuter/uppgift. Den avgränsade uppgiften och begränsade skrivtiden ”tvingar” eleverna att snabbt formulera sig. Då fungerar den givna ramen i skrivuppgifterna och de språkliga förebilderna som stöd och inspiration. Det lyckas nästan alltid… testa själv!

Metod – Att använda naturen som en spegel

I Tove Janssons Trollkarlens hatt, som vi läser just nu, är bildspråket alldeles förtjusande. Vi tittar gemensamt på två exempel och använder dessa som språkliga förebilder.

Att gestalta - Använda bildspråk i ditt berättande - En skrivuppgift för mellanstadiet och högstadiet

Kortskriva – DEL 1

En grå morgon föll den första snön över Mumindalen. Den kom smygande tät och tyst, och på några timmar var allting vitt. Mumintrollet stod på trappan och tittade på hur dalen drog vinterlakan över sig, och han tänkte stillsamt, i kväll går vi i ide.

INSTRUKTION
Du tittar ut genom ditt fönster, lite eftertänksamt, precis före du ska sova. Det är vinter ute. Använd naturen som en spegel (det du ser) för att få fram din känsla. Du kan börja så här: Jag släcker lampan i rummet och blickar ut…

ELEVEXEMPEL (UTKAST)

Att hoppa i tid är inga problem. Tidshoppen kan göras tydliga med kontraster, t ex natt och dag, ljus och mörker och vinter och vår. Mumintrollen gick i ide och vaknade upp till våren och känslan blev en helt annan.

Kortskriva  – DEL 2

Solen hade nätt och jämnt hunnit över skogstopparna och lyste dem rakt i ansiktet. De kisade på henne och svängde med benen över det blanka rinnande vattnet och kände sig obekymrade vänskapliga.

INSTRUKTIONER
Du vaknar på morgonen, tittar ut genom ditt fönster är blir glad och förväntansfull när du ser att det har blivit ett häftigt väderomslag. Du kan börja så här: Jag vaknar och drar upp rullgardinen.

ELEVEXEMPEL (UTKAST)

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.

Centralt innehåll*

Gemensamt och enskilt skrivande. Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Betygskriterier*

Eleven skriver olika slags texter med tydligt innehåll, väl fungerande struktur och god språklig variation. Eleven följer grundläggande regler för språkriktighet med god säkerhet.

* årskurs 4-6

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy